Följ Visma

Rekordfå företag i konkurs förra året

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2017 07:07 CET

Företagskonkurserna i Sverige minskade med drygt sex procent under 2016 jämfört med föregående år, enligt statistik från SCB som Visma har sammanställt. Det är en stadig minskning för tredje året i rad. Antalet konkurser i Sverige är rekordlågt och har inte varit så få sedan 2007.

Under 2016 gick 6 019 företag i konkurs i Sverige, vilket är en minskning med sex procent jämfört med föregående år. Totalt har 6,1 av 1 000 företag gått i konkurs under året, vilket påverkat 16 339 anställda.

– Det är glädjande att antalet konkurser minskar. Fler företag är duktiga på att få betalt i tid, vilket är avgörande för att de ska överleva och utvecklas, säger Anders Lindén, kundansvarig på Visma Collectors AB.

Stora regionala skillnader
Västerbotten är det län där lägst andel av företagen går i konkurs. Endast 3,9 företag av 1 000 lämnade in sin konkursansökan. Detta kan jämföras med Värmland där andelen var högst, med 8,6 företag av 1 000. I Västmanland minskade antalet konkurser med 25 procent och står därmed för den största minskningen. I samtliga län utom Västernorrland, Värmland och Stockholms län minskade konkurserna. Västernorrland har den största ökningen med nio procent.

– Det är viktigt både för stora och små företag att se över sina rutiner. De bör undersöka om det finns sätt att öka förutsättningarna att få betalt för de varor och tjänster man faktiskt levererar, säger Anders Lindén.

Fem tips för att få betalt snabbare
- Gör en kreditkontroll innan du inleder en affär samt håll dig uppdaterad på förändringar i kundens ekonomi
- Var tydlig med vilka betalningsvillkor som gäller
- Påminn och följ upp obetalda fakturor, var konsekvent
- Fakturera så nära köpet eller leveransen som möjligt
- Ta hjälp av tredje part

För mer information kontakta
Anders Lindén, kundansvarig på Visma Collectors, 073-374 39 88, anders.linden@visma.com

Om statistiken
Statistiken kommer från SCB och omfattar antalet konkurser hos aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, enskilda firmor och övriga juridiska personer. Statistiken om antal företag per län kommer från Bolagsverket.

Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, outsourcingtjänster, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Vi förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser både inom privat och offentlig sektor. 400 000 nordeuropeiska kunder använder våra produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 använder oss som hostingpartner. Vi är 7 400 anställda och omsatte 8 338 miljoner norska kronor 2015.

Bifogade filer

PDF-dokument