Gå direkt till innehåll
Priset avgör när företagen vill ta miljöhänsyn

Pressmeddelande -

Priset avgör när företagen vill ta miljöhänsyn

Att ta miljöhänsyn är en viktig fråga när företag värderar sina inköp. Men när det väl kommer till beslut är det pris och kvalitet som avgör. Det visar Vismas Affärsbarometer, som bygger på en enkät bland små och medelstora företag.

– Genom att sänka priserna på sitt miljösortiment har leverantörerna stora möjligheter att både öka sin försäljning och värna om miljön. Med rätt pris skulle garanterat ännu fler kunder ta hänsyn till miljön i samband med sina inköp, säger Henrik Salwén, vd på Visma Advantage, som svarar för undersökningen.

Stort miljöintresse
Vismas senaste Affärsbarometer visar att drygt var tredje företagare, 36 procent, väger in miljöaspekterna när de tar beslut om sina inköp. Om det fanns miljöanpassade produkter till bättre priser skulle fler än två av tre, 62 procent, ta större miljöhänsyn än de redan gör.

– Frukt och grönsaker är exempel på varor som matchats prismässigt mot efterfrågan. För tio år sedan fanns det stort intresse från konsumenterna att handla miljömärkt men få som ansåg sig ha råd. När leverantörerna såg potentialen pressade de priserna och i dag konsumerar vi mycket mer frukt och grönsaker som är ekologiskt odlade, säger Henrik Salwén.

Klimatpåverkan och gifter
Undersökningen visar också att miljöfrågorna bedöms ur flera aspekter. Klimatpåverkan, energieffektivitet och förekomsten av miljöavgifter engagerar företagarna och deras inköpare.

Sex av tio företag, 62 procent, svarar att de tar hänsyn till utsläpp av växthusgaser i samband med inköp. Nästan lika många, 58 procent, uppger att energieffektivitet vägs in vid inköpsbesluten. Och 77 procent värderar förekomsten av miljögifter som kan kopplas till produkterna.

Gemensamt för alla dessa kriterier är också att de har ökat i betydelse jämfört med en motsvarande mätning våren 2013. Intresset för klimatpåverkan har ökat med hela 10 procentenheter.

Undersökningen visar på stora regionala skillnader i engagemang. Intresset för miljöprodukter till rätt pris är störst i Sörmland.

Vismas Affärsbarometer bygger på en enkät bland små och medelstora företag i Sverige under perioden 10-17 mars 2014. Drygt 1 100 företag svarade på enkäten, som innehöll frågor om försäljning, inköp och miljöaspekter. Detta är sjätte gången Affärsbarometern tas fram. Undersökningen presenteras i detalj på www.visma.se/affarsbarometer.

För mer information, kontakta
Henrik Salwén, vd för Visma Advantage AB, 0708-16 66 11, henrik.salwen@visma.se 
Om du vill komma i kontakt med deltagare i undersökningen för intervjuer, kontakta Ramona Johansson, Visma Advantage, 08-534 817 72, ramona.johansson@visma.se.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, outsourcingtjänster, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Vi förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser både inom privat och offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiska kunder använder våra produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 använder oss som hostingpartner. Vi är 5 600 anställda och omsatte 6 500 miljoner norska kronor 2013.

Presskontakt

Malin Carlson

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73

Relaterat innehåll