Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Prestigefyllt IT-pris till Visma Retail

Visma Retail har utsetts till vinnare av priset Årets IT Service Management Projekt 2012. Priset delades ut av föreningen IT Service Management Forum i samband med en konferens i veckan. Visma Retail får priset för ett stort projekt tillsammans med Coop.

Under senhösten 2010 förnyade Visma Retail ett befintligt kontrakt med Coop, som är en av Vismas största kunder. Från att ha haft flera underliggande avtal och olika typer av leveranser skulle nu leveransen av Application Management ske via ett tjänsteleveransavtal med tydligt definierade servicenivåer.

13 tjänster och 360 butiker
Totalt omfattade avtalet tretton tjänster för att stödja Coops butikslösning för cirka 360 butiker. Projektet hade en snäv deadline på sex månader som inte fick överskridas.

Förutom att förtydliga tjänsteleveransen skulle även ett antal nya roller och processer införas med fokus på processerna Incident, Problem, Change och Release. En annan viktig del av projektet var att etablera en tydlig governance-modell för styrning samt uppföljning av leverans och arbetsprocesser.

Från en inledningsvis låg mognadsnivå lyckades projektet höja mognadsgraden och leveranskvalitetén avsevärt. Till exempel ökade lösningsgraden i Service Desk från 5 procent till hela 61 procent.

Stolthet och engagemang
Utöver att relationen med kunden Coop stärktes skapades en stolthet och ett engagemang hos projektdeltagarna som snabbt spred sig vidare i den övriga organisationen. Projektet har blivit en förebild inom Visma Retail och andra delar av leveransen följer nu samma väg.

Projektet röstades fram som vinnare i hård konkurrens med andra projekt på ITSMf-mässan i Stockholm den 20 mars 2012. I prismotiveringen skriver juryn så här:

"Vinnare av Årets IT Service Management Projekt som varit utmanande och som lyckats komma i mål samtidigt som man har kommit vidare. På vägen fram har man hanterat svåra beslut och har arbetat med IT Service Management utifrån ett pragmatiskt förhållningssätt som har genererat vinsthemtagningar med ett tydligt kundfokus."

För mer information, kontakta
Henrik Larsson, vice vd för Visma Retail AB, 0730-57 02 22, henrik.larsson@visma.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Visma gör verksamheter mer effektiva. Koncernen levererar programvara, outsourcingtjänster, inköps- och anbudslösningar, betalningstjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterade utvecklings- och konsulttjänster. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 har Visma som hostingpartner. Koncernen har över 5 000 anställda, varav drygt 1 400 i Sverige. 2011 uppgick omsättningen till 5 142 miljoner norska kronor.

Presskontakt

Malin Carlson

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73