Följ Visma

Positiva tecken i minskat nyföretagande

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2012 12:10 CEST

Registreringen av nya företag minskade med 6,5 procent under juni månad jämfört med motsvarande månad i fjol. Men det finns positiva tecken. Nyföretagandet ökade i 8 av de 21 länen och allra mest i Halland. Det visar statistik som Visma sammanställt från Bolagsverket.

Trots att juni blev den tionde månaden i följd med minskat nyföretagande i landet kan en vändning nu vara i sikte. Våren 2011 var väldigt stark till följd av regeländringar (halverat aktiekapital och avskaffad revisionsplikt för mindre företag).

Effekten av de åtgärderna klingade sedan av. Hösten 2011 var därför mer normal för senare år. Därmed kommer de siffrorna bli lättare att matcha i höst.

− De tre senaste månaderna har takten i minskningen avtagit från ett minus på 27,5 procent i april till minus 16,3 procent i maj och nu alltså 6,5 procent. En annan positiv signal är att antalet aktiva företag ligger kvar på en hög nivå efter rekordökningarna förra året, säger Rolf Dahlberg, vd för programföretaget Visma Spcs.

Bra och mindre bra län
Sedan början av året har antalet nya företag minskat med 14,5 procent i hela landet. Vid den här tiden i fjol hade 39 266 nya företag registrerats. I år är antalet bara uppe 33 588.

Minskningen är emellertid inte längre jämnt fördelad över de 21 länen. I maj var det bara två län som hamnade på plus (Jämtland och Västerbotten). I juni noterades ökningar i åtta län. Halland (+22,0 procent), Gävleborg (+19,8) och Östergötland (+18,8) ökade mest.

− Det finns förutsättningar för att vi får se en fortsättning på den positiva trenden i höst. Men om nyföretagandet ska nå den nivå som alla politiker numera är eniga om som viktig, behövs fler stimulerande regeländringar. Besked kan förslagsvis ges under den pågående politikerveckan i Almedalen, säger Rolf Dahlberg.

Aktiebolag vanligast
I nyföretagandet räknas de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Sedan reglerna för aktiebolag förenklades 2010 har dessa seglat ifrån de enskilda firmorna som den mest populära företagsformen. Sju av tio nya företag är aktiebolag.

Aktiebolag och enskilda firmor är de företagsformer där avregistreringarna ligger på den jämnaste nivån under årets sex första månader. Däremot ökar avregistreringarna av handels- och kommanditbolag i relation till nyregistreringarna. Totalt avregistrerades 2 868 företag i juni, vilket tillsammans med nyföretagandet ger ett positivt netto på 1 995 företag.

  • Länsvis statistik över nyföretagandet i juni 2012 finns i det bifogade PDF-dokumentet.

För mer information, kontakta
Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs AB, 0470-70 60 39
Lars Fredell, pressansvarig hos Visma, 0708-39 69 25

Visma gör verksamheter mer effektiva. Koncernen levererar programvara, outsourcingtjänster, inköps- och anbudslösningar, betalningstjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterade utvecklings- och konsulttjänster. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 har Visma som hostingpartner. Koncernen har över 5 000 anställda, varav drygt 1 400 i Sverige. 2011 uppgick omsättningen till 5 142 miljoner norska kronor.

Bifogade filer

PDF-dokument