Gå direkt till innehåll
Optimistisk trend i små och medelstora företag

Pressmeddelande -

Optimistisk trend i små och medelstora företag

Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret. Dessutom kommer de att göra något fler inköp jämfört med bedömningarna för ett år sedan. Det visar Vismas Affärsbarometer, som bygger på en enkät bland 1 000 små och medelstora företag.

– De två senaste åren är utvecklingen mot ökad försäljning och fler inköp väldigt tydlig. Den här trenden är viktig eftersom de mindre företagen svarar för omkring hälften av näringslivets omsättning. Stabil framtidstro gör att företagen kan utvecklas, vilket ökar både intäkter och sysselsättning, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage.

Varannan tror på ökad försäljning
Andelen optimistiska företagare är fler än i samtliga tidigare höstmätningar. 49 procent tror på ökad försäljning det kommande halvåret. Förra hösten var den andelen 46 procent och för två år sedan bara 33 procent.

Däremot har optimismen minskat jämfört med i våras då hela 53 procent räknade med ökad försäljning de närmaste sex månaderna.

– Många mindre företag är säsongsberoende och för de flesta av dessa är sommarhalvåret den viktigaste perioden. Det gör att förväntningarna på försäljningen varierar inför sommar respektive vinter. Vi har sett det fenomenet tydligt vid ett par tillfällen – i år och för två år sedan, säger Henrik Salwén.

Fler inköp i många företag
När det gäller företagens inköp kommande vinterhalvår noteras också de hittills största förväntningarna. Var tredje företagare, 34 procent, räknar med ökade inköp de närmaste sex månaderna. Förra hösten var andelen 33 procent och för två år sedan 25 procent.

– Även när det gäller inköpen ser vi skillnader mellan vår- och höstmätningarna. De som förväntar sig ökad försäljning kommande sex månader räknar också med fler inköp, säger Henrik Salwén.

Gotlänningar mest optimistiska
Företagarna på Gotland är mest optimistiska när det gäller förväntningarna både på försäljning och inköp. Länet har gått från femte plats förra hösten till första nu i år. Optimismen är även stor i Norrbotten, Västmanland och Västra Götaland, medan företagarna i Blekinge och Kalmar län fortsätter att vara avvaktande. Förra höstens listetta, Västerbotten, har halkat ner till nittonde plats.

Vismas Affärsbarometer bygger på en enkät som skickades ut till små och medelstora företag i Sverige under perioden 6-16 oktober 2014. Enkäten, som är en indikator på framtidstron bland små och medelstora företag, besvarades av 1 000 företag. Detta är åttonde gången barometern tas fram. Den bifogade grafiken visar hur framtiden har bedömts vid de senaste undersökningstillfällena. Undersökningen presenteras i detalj på www.visma.se/affarsbarometer.

Bilaga: Pdf med undersökningen i tabeller och grafik.

För mer information, kontakta
Henrik Salwén, vd för Visma Advantage AB, 0708-16 66 11, henrik.salwen@visma.com
Om du vill komma i kontakt med deltagare i undersökningen för intervjuer på lokal eller regional nivå, kontakta Ramona Johansson, Visma Advantage, 08-534 817 72, ramona.johansson@visma.com.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, outsourcingtjänster, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Vi förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser både inom privat och offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiska kunder använder våra produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 använder oss som hostingpartner. Vi är 5 600 anställda och omsatte 6 500 miljoner norska kronor 2013.

Presskontakt

Malin Carlson

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73

Relaterat innehåll

Visma
Box 4015
203 11 Malmö
Sweden