Gå direkt till innehåll
​Optimistisk syn på nya året bland småföretagarna

Pressmeddelande -

​Optimistisk syn på nya året bland småföretagarna

Sju av tio småföretagare tror att 2015 blir ett bättre år för deras företag än det gångna året. Tilltron till det egna företaget är dessutom överlag större än till landets ekonomiska utveckling. Det visar den senaste småföretagarbarometern från ekonomiföretaget Visma.

– Det finns en försiktig optimism bland småföretagarna inför det nya året. Eftersom de mindre företagen är många och dessutom brukar vara bra på att tidigt känna av hur konjunkturen utvecklas är det här en viktig signal, säger Rolf Dahlberg, vd för programföretaget Visma Spcs som svarat för undersökningen.

I nivå med andra index
När alla frågor i undersökningen vägs samman i Vismas småföretagarindex ligger förväntningarna strax under årsgenomsnittet för Konjunkturinstitutets barometerindikator. KI:s index har hoppat upp och ner mycket kraftigare än Vismas småföretagarindex under mätperioden 2008-2014 (se bifogad grafik).

Det som påverkar den positiva trenden är bland annat att andelen företag som drabbats av att kunder gått i konkurs har minskat samt att företagen i mindre utsträckning än tidigare dragit ner på sina investeringar det gångna året.

Undersökningen i siffror
Undersökningen genomfördes mellan den 15 och 23 december med 1 000 av Vismas småföretagskunder som svarande deltagare. Visma har enligt Sifo drygt hälften av landets småföretagare med 0 till 20 anställda som kunder. Företag i den storleken utgör 98 procent av landets aktiva företag. Frågorna redovisas nedan med svaren från förra årsskiftet inom parentes. Konjunkturinstitutets barometerindikator ger en bild av konjunkturläget per månad. Indikatorns genomsnittsvärde är 100. Över 100 är lika med bättre läge i ekonomin än normalt, under svagare. Se även dokumentbilagan.

Visma småföretagarenkät inför 2015 (2014) Ja %
Har ditt företag dragit ner på investeringarna i år? 32 (43)
Har ditt företag tappat kunder på grund av konkurser i år? 20 (29)
Kommer ditt företag att minska sina lån under nästa år? 55 (61)
Tror du mer på ditt eget företag än på svensk ekonomi i allmänhet? 74 (67)
Tror du att 2015 blir ett bättre år än 2014 för ditt företag? 70 (78)
Vismas småföretagarindex vid årsskiftet 2014-2015 100,6 (96,8)
Konjunkturinstitutets barometerindikator, årsgenomsnitt 2014 102,9 (96,7)

För mer information, kontakta
Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs AB, 0470-70 60 39
Lars Fredell, pressansvarig hos Visma, 070-839 69 25

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, outsourcingtjänster, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Vi förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser både inom privat och offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiska kunder använder våra produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 använder oss som hostingpartner. Vi är 6 100 anställda och omsatte 6 500 miljoner norska kronor 2013.

Presskontakt

Malin Carlson

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73

Relaterat innehåll

Visma
Box 4015
203 11 Malmö
Sweden