Gå direkt till innehåll
Optimism bland småföretagarna inför nya året

Pressmeddelande -

Optimism bland småföretagarna inför nya året

Nästan åtta av tio småföretagare tror att 2014 blir ett bättre år för deras företag än det gångna året. Förväntningarna inför framtiden har därmed skruvats upp rejält efter två försiktiga år. Det visar den senaste småföretagarbarometern från ekonomiföretaget Visma.

– Nu pekar kurvorna åt rätt håll igen. Eftersom de mindre företagen brukar vara bra på att tidigt känna av hur konjunkturen utvecklas är detta ett riktigt gott tecken, säger Rolf Dahlberg, vd för programföretaget Visma Spcs som svarat för undersökningen.

För tre år sedan, när konjunkturen senast var god, trodde 82 procent att det kommande året skulle bli bättre för deras företag än det föregående. Därefter minskade optimismen. Nu har kurvan vänt och 78 procent av de deltagande småföretagarna tror att 2014 blir ett bättre år för deras företag än det gångna.

I nivå med andra index
När alla delar i undersökningen vägs samman i Vismas småföretagarindex (tabellen nedan) ligger förväntningarna i nivå med Konjunkturinstitutets barometerindikator. Det är första gången sedan 2008. KI:s index har hoppat upp och ner mycket kraftigare än Vismas småföretagarindex (se bifogad grafik).

Det som bromsar den positiva trenden något är framför allt ökningen av antalet konkurser bland småföretagarnas kunder och återhållsamhet när det gäller investeringar. Däremot har tilltron till det ekonomiska läget i landet stärkts.

Undersökningen i siffror
Undersökningen genomfördes mellan den 13 och 20 december. Den bygger på 2 600 svar, som inhämtats via nyhetstjänsten Visma Infoline. Frågorna redovisas nedan med svaren från förra årsskiftet inom parentes. Visma Spcs har enligt TNS Sifo drygt hälften av landets datoriserade småföretagare med 0 till 20 anställda som kunder. Det finns cirka 350 000 aktiva sådana företag. Konjunkturinstitutets barometerindikator ger en bild av konjunkturläget per månad. Indikatorns genomsnittsvärde är 100. Över 100 är lika med bättre läge i ekonomin än normalt, under svagare. 

Visma Infolines småföretagarenkät inför 2014 (2013)

Ja %

Har ditt företag dragit ner på investeringarna i år?

43 (43)

Har ditt företag tappat kunder på grund av konkurser i år?

29 (28)

Kommer ditt företag att minska sina lån under nästa år?

61 (64)

Tror du mer på ditt eget företag än på svensk ekonomi i allmänhet?

67 (80)

Tror du att 2014 blir ett bättre år än 2013 för ditt företag?

78 (65)

Vismas småföretagarindex vid årsskiftet 2013-2014

97,1 (98,3)

Konjunkturinstitutets barometerindikator, årsgenomsnitt 2013

96,2 (95,0)

För mer information, kontakta
Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs AB, 0705-20 01 30
Lars Fredell, pressansvarig hos Visma, 0708-39 69 25

Relaterade länkar

Ämnen

KategorierPresskontakt

Malin Carlson

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73

Visma
Box 4015
203 11 Malmö
Sweden