Gå direkt till innehåll
Ökat företagande trots färre registreringar 2012

Pressmeddelande -

Ökat företagande trots färre registreringar 2012

Registreringen av nya företag minskade med nästan 11 procent under 2012 jämfört med året innan. Men eftersom avregistreringarna också minskat har antalet aktiebolag och enskilda firmor ökat med 70 000 de två senaste åren. Det visar färsk statistik som Visma sammanställt från Bolagsverket.

Aktiebolagen svarade även 2012 för merparten av nyregistreringarna – en effekt av att kravet på aktiekapitalets minsta storlek sänktes från 100 000 kronor till 50 000 kronor samt att revisionsplikten avskaffades för mindre bolag redan under 2010.

Sju av tio nya företag 2012 var aktiebolag. Registreringarna av aktiebolag minskade dock från nästan 44 000 till drygt 39 000 när de båda senaste åren jämförs.

Fler verksamma företag
När den totala nyregistreringen i de fyra vanligaste företagsformerna – aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag – räknas samman tillkom 61 775 nya företag 2012. Det ska jämföras med 69 295 rekordåret 2011 och ger en minskning med 10,9 procent.

Under 2011 och 2012 registrerades avsevärt fler aktiebolag och enskilda näringsidkare – de två överlägset vanligaste företagsformerna – än antalet som avregistrerades. Medan de två senaste åren gett ett nettotillskott på 70 000 verksamma företag noterades en nettominskning med nästan 53 000 företag åren 2008-2010.

Minus i samtliga län 2012
Registreringen av nya företag minskade i samtliga län under det gångna året. Värmland, Jämtland och Halland svarade för de största minskningarna med minus 18,6 procent, minus 17,6 procent respektive minus 17,0 procent. Samma län hade de största ökningarna rekordåret 2011.

I december noterades stora ökningar i två län – Blekinge med 30,4 procent och Kalmar med 30,2 procent. Smärre ökningar fanns på Gotland (+ 3,7 procent), Gävleborg (+3,1 procent) samt Södermanland (+1,0 procent).

Stockholms län svarar liksom tidigare för ungefär en tredjedel av alla nya företag och det största antalet nyregistreringar, men minskade samtidigt mer än riksgenomsnittet. En minskning från 24 046 nya företag 2011 till 21 170 i fjol gav ett minus på 12 procent.

Av de tre storstäderna klarade sig Malmö bäst med ett årsminus på 7,7 procent. Även Göteborg hamnade under riksgenomsnittet på minus 9,1 procent, medan Stockholms kommun fick ett minus på 13,2 procent.

Enklare regler – fler företag
– Trots nedgången under 2012 är det fortfarande många som går i allvarliga funderingar på att starta eget. Och med nästan 62 000 nya företag är det gångna året ett av de starkaste någonsin för nyföretagandet, säger Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs.

– Regeländringarna för två år sedan gav en extra injektion till människor med företagardrömmar och visade att förenklingar och sänkta kostnader är viktiga inslag i näringspolitiken. Politikerna vet att det finns många fler goda förslag att ta hand om för att stimulera en positiv utveckling som på sikt även skapar nya arbetstillfällen. Med rätt stöd vågar fler starta eget och det är ytterst viktigt för landets framtid, säger Rolf Dahlberg.


• I det bifogade dokumentet Vismas månadsrapport för nyföretagandet (december 2012) nedan finns komplett, länsvis statistik för december månad och för hela året.

För mer information, kontakta
Lars Fredell, pressansvarig hos Visma, 0708-39 69 25
Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs AB, 0470-70 60 39

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Visma gör verksamheter mer effektiva. Koncernen levererar programvara, outsourcingtjänster, inköps- och anbudslösningar, betalningstjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterade utvecklings- och konsulttjänster. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 har Visma som hostingpartner. Koncernen har över 5 000 anställda, varav drygt 1 400 i Sverige. 2011 uppgick omsättningen till 5 142 miljoner norska kronor.

Presskontakt

Malin Fredriksson

Malin Fredriksson

Presskontakt Pressansvarig Visma +46 73 313 43 88

Relaterat material