Gå direkt till innehåll
Ökad pessimism bland svenska småföretag

Pressmeddelande -

Ökad pessimism bland svenska småföretag

Sveriges småföretagare tror att de närmaste sex månaderna innebär en försämrad försäljningsutveckling, det här visar Vismas Affärsbarometer som bygger på en undersökning bland 1 477 små och medelstora kundföretag som genomfördes under senhösten 2018.

– Små och medelstora företag är ofta snabba att fånga upp signaler om förändringar i det ekonomiska klimatet. Nu viker den svenska konjunkturen. Företag och företagare anpassar sig. Det här påverkar också deras bedömningar av den framtida försäljningen, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage.

Färre tror på ökad försäljning
Knappt 46 procent av företagen tror att försäljningen kommer att öka det kommande halvåret. Det är den sämsta siffran sedan 2015. Andelen positiva företagare har minskat med drygt fem procentenheter jämfört med föregående Affärsbarometer, vilket ska ses som en tydlig nedgång.

Det är fortfarande en stor grupp småföretagare som tror på ökad försäljning. Men även här ser vi ett trendbrott, då fler försäljningskanaler får ge plats till ett utökat eller förbättrat produktutbud som det viktigaste skälet till bibehållen eller stigande optimism.

– Hösten 2018 blev en tid av osäkerhet. Politisk osäkerhet i Sverige, osäkerhet i världspolitiken med sämre handelsklimat som följd och en allmän osäkerhet om hur länge konjunkturen ska hålla i sig. Det här påverkar så klart företagen. Det finns stora variationer mellan hur olika branscher ser på sin försäljning i närtid. Generellt är dock tillväxt hos små och medelstora företag starkt kopplat till konjunktur. Men företagen behöver också trygghet och förutsägbarhet i de spelregler som ska gälla, för att våga göra investeringar och anställa personal, säger Henrik Salwén.

Företagen på Gotland mest optimistiska
Företagen på Gotland är de mest optimistiska i landet, där 56 procent tror på en ökning av försäljningen under kommande sex månader. Gävleborg och i Stockholms län ligger också i topp sett till hela landet – 51 procent tror på ökad försäljning. De mest dystra försäljningsutsikterna återfinns hos företag i Uppsala län och Dalarna.


Försäljningsutsikter och olika branscher

Företag verksamma inom IT- och telekombranschen uppvisar störst optimism i undersökningen – 68 % av dessa företag tror på ökad försäljning de närmaste sex månaderna. Även hotell och restaurang samt PR och kommunikation är exempel på branscher med stark tillförsikt kopplat till försäljning.

För byggbranschen är bilden en helt annan. Här gör 25 % av de företag som deltagit i undersökningen bedömningen att försäljningen i stället kommer att minska.

Om Affärsbarometern
Vismas Affärsbarometer bygger på en enkät som besvarats av 1 447 små och medelstora företag mellan 22 november och 20 december 2018. Samtliga svar kommer från företag som är kunder till Visma Advantage. Enkäten har genomförts två gånger per år sedan 2011 och är en indikator på framtidstro bland små och medelstora företag. Den bifogade grafiken visar hur framtiden har bedömts vid de senaste undersökningstillfällena.

Läs mer och ladda ner hela undersökningen på
https.//visma.se/affarsbarometern

För mer information, kontakta gärna
Henrik Salwén, vd Visma Advantage, 0708-16 66 11, henrik.salwen@visma.com

Om du vill komma i kontakt med deltagare i undersökningen för intervjuer på lokal eller regional nivå, kontakta Pär Johansson, Visma Advantage, 076 133 78 37, par.u.johansson@visma.com

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Visma erbjuder programvara och tjänster som förenklar, digitaliserar och effektiviserar affärsprocesser inom privat och offentlig sektor. Koncernen verkar i Norden, Benelux, Centraleuropa och Östeuropa. Med fler än 8 500 anställda, över 900 000 kunder och en omsättning på 11 389 miljoner norska kronor under 2018 är koncernen ett av de ledande programvaruföretagen i Europa.

Presskontakt

Henrik Salwén

Henrik Salwén

VD Visma Advantage AB 010-141 29 02

Visma
Box 4015
203 11 Malmö
Sweden