Gå direkt till innehåll
Nya nordiska och internationella investerare höjer värdet på Visma till 16 miljarder euro

Pressmeddelande -

Nya nordiska och internationella investerare höjer värdet på Visma till 16 miljarder euro

Stockholm, 10 september 2021

Ledande institutionella investerare Aeternum Capital, Norska Folketrygdfondet, Vind, och GIC investerar i Visma.

Visma, en av Europas mest affärskritiska mjukvaruleverantörer för privat och offentlig sektor, meddelar idag att man som ett led i sin strategiska expansion har utökat sin aktieägarbas genom en sekundär distribution till ledande institutionella investerare: Aeternum Capital, Norska Folketrygdfondet, Vind och GIC vilket värderar Visma till 16 miljarder euro. De nya investerarna kommer fortsätta stötta Vismas succé och expansion i Europa.

Efter färdigställande av transaktionen kommer Hg, en ledande investerare inom mjukvara i Europa och nuvarande majoritetsägare, fortsätta vara en majoritetsägare i Visma tillsammans med en grupp av medinvesterare i bolaget, vilket inkluderar GIC, ICG, CPPIB, General Atlantic, TPG, Warburg Pincus, Vismas ledning och de nya investerarna.

Kärnan i Vismas strategi är och förblir: produkter och tjänster av hög kvalitet, starka och goda kundrelationer samt innovation inom molnteknik med målet att effektivisera affärsprocesser - dessa kommer fortsätta vara topp-prioriteringar. Genom denna strategi har Visma gått från att ha fokus på Norden till att bli en av Europas mest affärskritiska mjukvaruleverantörer för privat och offentlig sektor. Bolaget har de senaste 20 åren, år efter år, ökat sina intäkter genom att bygga molnbaserade tjänster i världsklass som möjliggör för kunderna att effektivisera sina verksamheter och stärka konkurrenskraften.

– Det är tack vare Vismas dedikerade och talangfulla medarbetare och deras entreprenörstänk och lokala expertis som gör att vi har uppnått vår position i Europa idag. Vi på Visma värdesätter våra stöttande och kunniga investerare som har varit otroligt värdefulla för utvecklingen av företaget, säger Merete Hverven, CEO för Visma. 


– De nya investerarna är varmt välkomna nu när vi fortsätter att utveckla molnteknik i världsklass. Framtiden ser ljus ut för utvecklingen av digitala tjänster, då fler företag ser värdet av molnbaserade tjänster för att hantera deras viktigaste affärsprocesser. Visma har en unik position att nära denna utveckling tack vare våra enastående medarbetare, vår internationella närvaro och nätverk samt ständigt växande support från våra fantastiska investerare, fortsätter Merete Hverven.

ABG Sundal Collier och Goldman Sachs International agerade placeringsagenter för transaktionen, med Ropes & Gray, Skadden och Wiersholm som juridiska rådgivare.


Om HG

Hg är en ledande investerare i Europa inom mjukvara och tjänster som riktar in sig på företag som förändrar hur vi gör affärer med varandra. Hg:s expertis på teknikområdet, i kombination med specialisering inom vertikala applikationer och ett dedikerat operativt stöd, skapar ett erbjudande som få ledningsgrupper som vill skala upp sin verksamhet kan motstå.

Hg har förvaltade medel på över 37 miljarder amerikanska dollar. Bolaget har ett team med investerare som består av fler än 140 personer och ett portföljteam där omkring 35 personer jobbar, vilket ger praktiskt stöd för att hjälpa Hg:s företag att göra verklighet av sina tillväxtambitioner. Bolaget finns i London, München och New York och i portföljen ingår över 35 programvaru- och teknikföretag som uppgår till ett rörelsevärde på 70 miljarder dollar, med totalt 50 000 anställda globalt, och en tillväxt på 20% per år. Läs mer på hgcapital.com.

Om Aeternum Capital
Aeternum är en alternativ investeringsförvaltare som investerar i noterade och onoterade företag i Norden. Investeringsstrategin bygger på en aktiv ägarmodell för att driva hållbart värdeskapande i små och medelstora företag med lönsam tillväxt. Aeternum Capital förvaltas oberoende av Aeternum Management. För mer information gå in på www.aeternumcapital.no.

Om GIC

GIC är ett globalt värdepappersföretag etablerat 1981 för att säkra Singapores finansiella framtid. Som ansvarig för Singapores utländska reserver, har GIC en långsiktigt, disciplinerat förhållningssätt till investering och en unik position över ett brett spektrum av tillgångsklasser och aktiva strategier globalt.

Dessa inkluderar aktier, värdepapper med fast avkastning, fastigheter, private equity, riskkapital och infrastruktur. Vårt långsiktiga förhållningssätt, multitillgångar och globala konnektivitet möjliggör för oss att vara en prioriterad investerare. Vi försöker addera ett meningsfullt värde till våra investeringar. Huvudkontoret är baserat i Singapore, har 1 800 anställda baserade i tio stora finansstäder och har investeringar i över 40 länder. För mer information gå in på gic.com.sg eller följ oss på LinkedIn.

Om Folketrygdfondet

Folketrygdfondet är en professionell investeringsförvaltare vars huvuduppgift är att förvalta Statens pensionsfond i Norge på uppdrag av Finansdepartementet. Folketrygdfondet är en ansvarsfull, aktiv investerare med en lång investeringshorisont med målet att nå hög ekonomisk avkastning över tid. Dess investeringsmandat har en benchmark av kostnadsstyrning på 60% i aktier och 40% i värdepapper med fast avkastning, med 85 % i Norge och 15 % i andra nordiska länder. Folketrygdfondet är den största institutionella investeraren på Oslobörsen, med en ägarandel på ca 5% av aktiemarknaden och 10% av huvudindexet. För mer information gå in på www.folketrygdfondet.no.

Om Vind

är ett privatägt företag som specialiserar i mjukvara för yrkesverksamma, laboratorieteknologi och nischad teknik. Investeringarna görs i noterade och onoterade företag över hela Europa. För tillfället är Vind majoritetsägare i sju företag och har en koncentrerad portfölj med minoritetspositioner i noterade och stora onoterade företag. Vind har ett långsiktigt perspektiv och vill bli partners med företag som har potential för att skapa ett långsiktigt värde.

Ämnen

Kategorier


---------------------
Visma är en ledande leverantör av affärskritisk programvara, för effektivare och starkare samhällen. Vi förenklar och automatiserar arbetet för företag och organisationer av alla storlekar och därigenom förbättrar vi människors vardag. Med 13 600 anställda, 1 100 000 privata och offentliga kunder i Norden, Benelux, Central-, Östeuropa samt Latinamerika och en omsättning på 1 741 miljoner euro år 2020 är vi engagerade i att göra morgondagen bättre än idag. Besök oss på visma.se.

Presskontakt

Malin Carlson

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73