Gå direkt till innehåll
Ny undersökning: Digitalisering ger ökad lönsamhet – stora skillnader mellan företag beroende på mognadsgrad

Pressmeddelande -

Ny undersökning: Digitalisering ger ökad lönsamhet – stora skillnader mellan företag beroende på mognadsgrad

Verksamheter med en hög digitaliseringsgrad har högre lönsamhet per anställd jämfört med företag som är mindre digitaliserade. Det visar den senaste upplagan av Vismas Digitaliseringsindex som mäter hur långt svenska företag och organisationer har kommit i sin digitalisering av de vanligaste ekonomiska processerna.

Sedan mätningen startade 2016 har indexet visat att digitaliseringsgraden i svenska företag stadigt ökat. I den senaste rapporten som baseras på undersökningen genomförd under det andra halvåret 2019 ligger fokus på att undersöka förhållandet mellan digitalisering samt omsättning och lönsamhet, samt i vilken grad faktiskt gjorda investeringar i digitalisering nyttjas i verksamheten. Totalindex för 2019 når här 62,7 procentenheter, vilket visar att användningen av digitala lösningar fortsätter öka.

Ett tydligt exempel på skillnaden i lönsamhet är att företag med ett digitaliseringsindex i spannet 50-75 har hela 353,7 tkr högre medianresultat per anställd än företag som ligger i spannet 0-25.

– Skillnaden i lönsamhet kopplat till digitaliseringsgrad borde vara en väckarklocka för många företag. Med digitalisering kan stora förändringar ske snabbt, på långt fler plan än endast det ekonomiska. För företag med föråldrade system kan en modernisering rent av vara avgörande för överlevnad och tillväxt, säger Carola Lissel, vd för Visma Software.

När det gäller den del av undersökningen som fokuserar på det faktiska nyttjandet av gjorda investeringar i digitalisering så framträder två viktiga slutsatser; att andelen företag som digitaliserar fullt ut fortsatt är få, samt att lösningar som underlättar och minskar risken för fel och förseningar i verksamheten – exempelvis tidrapportering och attest – prioriteras vid digitalisering.

– Med förenkling som ledord kan jag tycka att det är närmast uppseendeväckande att digitaliseringen inte sker bredare och i en snabbare takt. Verksamheter som är igång med delar av sina ekonomiska processer har i de allra flesta fall redan plattformen för att digitalisera fullt ut, men använder bara en liten del, säger Carola Lissel.

Om Vismas Digitaliseringsindex 2019
Vismas Digitaliseringsindex mäter graden av digitalisering och automatisering av ekonomiska och administrativa processer i både privat och offentlig sektor. Resultatet baseras på en digital undersökning genomförd juli-september 2019 där de svarande främst är beslutsfattare på företag med mer än 25 anställda. Totalt svarade 564 personer, i olika delar av Sverige. Respondenterna har själva fått uppge på en skala från noll till 100 procent hur långt de har kommit att digitalisera sju centrala ekonomiska och administrativa processer. Undersökningen genomfördes första gången 2016.

Då tillfrågade och antalet respondenter skiftar från år till bör alla jämförelser mellan detta år (2019) och tidigare ses som övergripande, ej direkta.

Hela rapporten finns att ladda ner här

Ämnen

Kategorier


---------------------
Visma erbjuder programvara och tjänster som förenklar, digitaliserar och effektiviserar affärsprocesser inom privat och offentlig sektor. Koncernen verkar i Norden, Benelux, Centraleuropa och Östeuropa. Med fler än 10 000 anställda, 1 000 000 kundavtal och en omsättning på 1 199 miljoner euro under 2018 är koncernen ett av de ledande programvaruföretagen i Europa.

Presskontakt

Carola Lissel

Carola Lissel

Strategy Director Visma Sverige 010-141 27 57