Gå direkt till innehåll
Ny förseningsavgift nästan okänd bland företagarna

Pressmeddelande -

Ny förseningsavgift nästan okänd bland företagarna

Från mitten av mars kan företag som drabbas av sena betalningar ta ut en förseningsavgift på 450 kronor. En färsk undersökning från Visma visar dock att nästan nio av tio företag inte har en aning om den nya avgiften.

Beslutet om förseningsavgiften togs av riksdagen den 23 januari som en del av det omdiskuterade förslaget om ändringar i reglerna för betalningar. Regeringen förlorade omröstningen om betalningstidens längd sedan oppositionen lagt ett motförslag om tvingande regler med högst 30 dagars betalningsfrist både för offentliga och privata beställare.

− Det är uppenbart att frågan om förseningsavgiften helt kom i skymundan för de heta diskussionerna om betalningstidens längd. Samtidigt är den nya förseningsavgiften minst lika viktig, eftersom den kommer att beröra alla företag och myndigheter ­− både som leverantörer och beställare, säger Michael Marchal, vd för Visma Collectors som står bakom undersökningen.

Lagändring 16 mars
I regeringens förslag står tydligt att ”en borgenär som drabbas av en sen betalning alltid ska ha rätt till kompensation i form av en förseningsersättning om 450 kronor”. Lagändringarna träder i kraft den 16 mars.

Den 12 till 14 februari ­− en månad innan de nya reglerna ska börja tillämpas ­− svarade drygt 1 400 små och medelstora företag på enkätundersökningen från Visma. På frågan om de kände till den nya förseningsavgiften svarade 86 procent nej. Bara 14 procent kände till avgiften.

Störst okunskap om avgiften fanns bland företagare i Norrbotten och Sörmland, där 97 procent inte kände till den. I Västerbotten var kännedomen störst. Där var 22 procent medvetna om avgiften.

Negativ majoritet
I undersökningen fick företagen också svara på frågan hur de ser på den nya avgiften. 51 procent uppgav att de var negativt inställda, medan 34 procent var positiva. Resterande 15 procent avstod från att värdera förslaget. De mest negativa fanns på Gotland och de mest positiva i Blekinge samt i Örebro län.

Sett till företagens storlek är de allra minsta också minst negativa. I företag utan anställda var 47 procent av ägarna negativa, medan 55 procent av företrädarna för företag med fler än 20 anställda inte gillar den nya avgiften.

− Jag ser det som ett tecken på att de något större företagen är mer bekanta med problem kring sena betalningar, eftersom de helt enkelt gör fler affärer. De har säkert erfarenheter både av att drabbas av förseningar och av att själva orsaka dem. Den nya avgiften kan vara en påminnelse för många företag att se över rutiner och processer för sina betalningsflöden, säger Michael Marchal.

Undersökningens resultat län för län och per företagsstorlek finns i det bifogade PDF-dokumentet.

För mer information, kontakta
Michael Marchal, vd för Visma Collectors, 042-24 74 20, michael.marchal@visma.se
Lars Fredell, pressansvarig hos Visma, 0708-39 69 25

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Visma gör verksamheter mer effektiva. Koncernen levererar programvara, outsourcingtjänster, inköps- och anbudslösningar, betalningstjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterade utvecklings- och konsulttjänster. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 har Visma som hostingpartner. Koncernen har över 5 000 anställda, varav 1 500 i Sverige. 2012 uppgick omsättningen till 5 749 miljoner norska kronor.

Presskontakt

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73
Malin Fredriksson

Malin Fredriksson

Presskontakt Pressansvarig Visma Spcs +46 73 313 43 88

Relaterat innehåll