Gå direkt till innehåll
Nöjda kunder viktigast för småföretagarnas affärer

Pressmeddelande -

Nöjda kunder viktigast för småföretagarnas affärer

Kunder som kommer tillbaka och kunder som berättar för andra att de är nöjda är småföretagarnas bästa marknadsförare. Det framgår av den färska undersökningen ”Småföretagen och marknaden” från Visma.

Undersökningen visar både vilka de viktigaste inkomstkällorna är och hur vägen till nya kunder ser ut bland småföretag i olika branscher. Den genomgående viktigaste inkomstkällan är återkommande kunder. De svarar för 66 procent av småföretagarnas intäkter.

Småföretagarnas viktigaste inkomstkällor
Återkommande kunder: 66 %
Återkommande intäkter, typ avtal: 17 %
Nya kunder: 11 %
Tillfälliga / sporadiska kunder: 4 %
Andra: 2 %

Allra viktigast är de återkommande kunderna för företag inom partihandel, där 83 procent av affärerna kommer från sådana kunder. Bara en bransch avviker och det är företag som sysslar med bevakning och fastighetsservice. Där kommer 100 procent av intäkterna i stället från fasta avtal.

Rekommendationer ger nya affärer

En nöjd kund är bra för affärerna, men också för att skaffa nya kunder. Rekommendationer från kunder finns med i bilden i sju av tio affärer som småföretagare gör med nya kunder.

När de tillfrågade i undersökningen fick ange upp till tre viktiga sätt att få nya kunder fick rekommendationer överlägset flest röster, 69 procent. Näst viktigast ansågs företagets hemsida vara med 35 procent. Detta går igen i samtliga branscher. Liksom att sociala medier hamnar längst ner.

Viktiga vägar till nya kunder för småföretagarna
Rekommendationer: 69 %
Företagets hemsida: 35 %
Vänner och bekanta: 21 %
Annonser i tidningar: 19 %
Säljmöten: 12 %
Affärsnätverk: 12 %
Mässor: 11 %
Brev och direktreklam: 7 %
Annonser på internet: 7 %
Annat: 7 %
Adwords: 6 %
Utskick via e-post: 6 %
Telefonförsäljning: 5 %
Sociala medier: 4 %

− Det hjälper inte hur mycket man annonserar om inte kunderna pratar väl om företagets produkter eller tjänster. Därför är bra kundrelationer grunden för allt framgångsrikt företagande. Inte ens de sociala medierna ändrar på denna sanning, säger Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs, som gör ekonomiprogram för småföretagare.

Undersökningen genomfördes under perioden 16-19 mars och besvarades av 400 småföretagare. De svarande representerar geografiskt och branschmässigt ett statistiskt sett väl spritt urval av småföretag. I det bifogade pdf-dokumentet presenteras resultatet med bransch- och länsvis sortering.


För mer information, kontakta
Lars Fredell, pressansvarig hos Visma, 0708-39 69 25
Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs AB, 0470-70 60 39, rolf.dahlberg@visma.se

Ämnen

Kategorier


Visma gör verksamheter mer effektiva. Koncernen levererar programvara, outsourcingtjänster, inköps- och anbudslösningar, betalningstjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterade utvecklings- och konsulttjänster. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 har Visma som hostingpartner. Koncernen har över 5 000 anställda, varav drygt 1 400 i Sverige. 2011 uppgick omsättningen till 5 142 miljoner norska kronor.

Presskontakt

Malin Carlson

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73