Gå direkt till innehåll
Nio av tio svenskar ser digitaliseringen som en utmaning för äldre

Pressmeddelande -

Nio av tio svenskar ser digitaliseringen som en utmaning för äldre

Sex av tio svenskar tycker att det är viktigt att hänga med i digitaliseringen. Samtidigt anser 88 procent av medborgarna att den digitala utvecklingen innebär utmaningar för äldre personer. Det visar Vismas nya rapport Det digitala samhället.

– Digitaliseringen ska vara till nytta för hela befolkningen, oavsett ålder och kunskapsnivå. Det ställer höga krav på oss och alla andra som tar fram nya digitala lösningar vad gäller användarvänlighet och enkelhet, säger Pär Johansson, digitaliseringsexpert på Visma.

Vismas rapport Det digitala samhället kartlägger och tar tempen på attityder kopplade till digitaliseringen hos befolkning, företag och myndigheter. Rapporten visar bland annat att 61 procent av svenskarna anser det viktigt att hänga med i den digitala utvecklingen. Anledningarna skiljer sig åt, men främst tycker många att den bidrar till att de kan bli mer kompetenskraftiga i arbetslivet och att den egna effektiviteten ökar.

Men samtidigt som närmare nio av tio svenskar är positivt eller neutralt inställda till den digitala utvecklingen ser hela 98 procent hinder för vissa samhällsgrupper att hänga med. Framförallt anses den vara mest utmanande för äldre personer. Det tycker 88 procent.

Den digitala mognaden är relativt hög bland landets invånare. Ungefär åtta av tio svenskar anser sig vara lika eller mer digitala än genomsnittet. I den yngre åldersgruppen (18-29 år) är självförtroendet högst. Där tycker hela 38 procent att de är mer digitala än snittet. Detta kan jämföras med personer i åldrarna 60-74 år där endast 13 procent svarar detsamma.

– I takt med att fler och fler processer och verktyg digitaliseras blir den digitala kompetensen allt viktigare inom många branscher. Det är positivt att så många vill hänga med i den digitala utvecklingen. Samtidigt är det viktigare än någonsin att redan i tidig skolålder uppmuntra ungas tekniska nyfikenhet och digitala förståelse. Kunskaper inom exempelvis programmering kommer hela tiden att stiga i värde, säger Pär Johansson.

Om rapporten - Det digitala samhället
Vismas rapport Det digitala samhället analyserar digitaliseringen utifrån tre teman: digitalisering och individen, dagens och framtidens digitala organisationer samt det uppkopplade samhället. Med digitaliseringen menas här övergången till allt fler digitala verktyg, som automatiserar och effektiviserar, samt hur individer, organisationer och samhället påverkas av skiftet. Rapporten bygger på en statistiskt säkerställd Sifo-undersökning som är genomförd bland 1 008 svenskar samt en undersökning som besvarats av 1 402 organisationer. Båda undersökningarna är genomförda i juni 2017. I rapporten bidrar också Vismas digitaliseringsexpert Pär Johansson med analyser och reflektioner kring digitaliseringen av organisationer och samhället.

Läs hela rapporten på visma/detdigitalasamhallet.

För mer information kontakta
Frida Bosma, PR-ansvarig Visma i Sverige, 0722 - 11 27 63, frida.bosma@visma.com
Pär Johansson, digitaliseringsexpert Visma i Sverige, 0761- 33 78 37, par.u.johansson@visma.com

Bilaga: Statistik från rapporten

Anser du att du är mer eller mindre digital än genomsnittet?
Ja, jag är mer digital än genomsnittet 26 %
Jag är lika digital som genomsnittet 50 %
Nej, jag är mindre digital än genomsnittet 21 %
Vet ej 3 %

Hur viktigt anser du att det är att hänga med i den digitala utvecklingen?
(1) Inte alls viktigt 1 %
(2) 9 %
(3) 29 %
(4) 43 %
(5) Mycket viktigt 18 %

Vilken är den viktigaste anledningen till att hänga med i den digitala utvecklingen?
För att förbli kompetenskraftig i arbetslivet 28 %
För att bli mer effektiv 28 %
För att kunna kommunicera med vänner/kollegor/familj på bästa sätt 21 %
För att kunna interagera med företag och myndigheter enklare/bättre 16 %

Hur ser du på den ökade digitaliseringen som sker i samhället idag?
Positivt 44 %
Neutralt 44 %
Negativt 12 %

Vilken är den främsta anledningen till att du är positiv till digitaliseringen?
Digitaliseringen för med sig fler spännande innovationer/nya tjänster & produkter 31 %
Digitaliseringen förenklar/effektiviserar mitt privatliv/fritid 28 %
Digitaliseringen gör det enklare för människor att kommunicera 15 %
Digitaliseringen förenklar/effektiviserar mitt arbete 14 %
Digitaliseringen minskar kunskapsklyftorna i samhället 8 %

För vilka av följande grupper anser du att den ökade digitaliseringen är en utmaning?
Äldre 88 %
Nyanlända 25 %
Boende på landsbygd 23 %
Sjuka 22 %
Yngre 5 %
Vet ej 3 %
Ingen av ovanstående 2 %

Relaterade länkar

Ämnen


Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 760 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 300 000 använder Visma som hostingpartner. Koncernen har 6 600 anställda och omsatte 7 855 miljoner norska kronor 2016.

Presskontakt

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73
Malin Fredriksson

Malin Fredriksson

Presskontakt Pressansvarig Visma Spcs +46 73 313 43 88