Gå direkt till innehåll
Molntjänster bidrar starkt till stabil tillväxt för Visma

Pressmeddelande -

Molntjänster bidrar starkt till stabil tillväxt för Visma

Visma redovisar ett starkt tredje kvartal och fortsätter med en solid tillväxt. Intäkterna från internetbaserade lösningar ökade med drygt 50 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

Vismas omsättning under det tredje kvartalet i år blev 1 516 miljoner norska kronor jämfört med 1 326 miljoner motsvarande period i fjol. Det ger ökning med 14,3 procent. Översatt till svensk valuta motsvarar de båda omsättningstalen drygt 1,7 respektive 1,5 miljarder svenska kronor.

EBITDA, det vill säga resultatet, blev 363 miljoner norska kronor jämfört med 309 miljoner tredje kvartalet 2012 – en ökning med 17,5 procent. Nettokassaflödet efter skatt vid utgången av det tredje kvartalet 2013 var 878 miljoner norska kronor mot 769 miljoner 2012.

Ökad efterfrågan på molnlösningar
Visma upplever en ökad efterfrågan på internetbaserade produkter och tjänster. Omsättningen på det här området ökade med 56 procent under det tredje kvartalet i år jämfört med motsvarande kvartal förra året och nådde upp till 151 miljoner norska kronor. Visma avser att fortsätta investera kraftfullt på det här området och att flytta flera produkter och tjänster för små och medelstora företag till molnet.

– Fler och fler av våra kunder använder molntjänster och övergången till internetbaserade produkter och tjänster snabbas upp i takt med att kunderna tar plats i Vismas moln. Det är mycket tillfredsställande att kunna notera att vår omsättning från olika molnlösningar ökat med mer än 50 procent det här kvartalet, säger Vismas koncernchef Øystein Moan.

Visma räknar med att intresset för molnlösningar kommer att öka jämfört med efterfrågan på traditionella, lokalt installerade produkter. Under 2013 har Visma lanserat ett flertal SaaS-lösningar (Software as a Service = programvara som en tjänst), och de omfattande investeringarna i molnlösningar fortsätter. Även tjänster för upphandling, redovisning, löner, betalningshantering och support placeras i allt större utsträckning i molnet.

– Visma är mitt uppe i en process för att flytta alla våra aktiviteter till en SaaS-modell. Våra kunder föredrar i allt högre utsträckning abonnemangsbaserade kostnadslösningar i stället för stora direktinvesteringar, säger Øystein Moan.

Aktiviteter på förvärvsområdet
Visma fortsätter med sin strategi att utveckla verksamheten i de fyra nordiska länderna samt i Holland. Detta innebär även fortsatta förvärv. Under det tredje kvartalet förvärvades Duetto Group i Finland, ett företag specialiserat på inkasso och juridiska tjänster.

– Kombinationen av förvärv och utveckling av befintliga produkter och tjänster är en bra strategi för tillväxt. Genom att komma in på den finska inkassomarknaden ökar vi vår konkurrenskraft och våra möjligheter att leverera ännu fler tjänster till befintliga och nya kunder där, säger Øystein Moan.  

Vismas tredje kvartal 
i siffror (MNOK)

3:e kvartalet 
2013
3:e kvartalet 
2012
Tillväxt
Omsättning
1 516
1 32614,3%
EBITDA
363
309
17,5%
EBIT
269
222
21,3%
Vinst före skatt
183
170
7,6%

För mer information, kontakta
Øystein Moan, koncernchef i Visma, +47 920 80 000

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Visma gör verksamheter mer effektiva. Koncernen levererar programvara, outsourcingtjänster, inköps- och anbudslösningar, betalningstjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterade utvecklings- och konsulttjänster. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 har Visma som hostingpartner. Koncernen har 5 400 anställda, varav 1 600 i Sverige. 2012 uppgick omsättningen till 5 749 miljoner norska kronor.

Presskontakt

Malin Carlson

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73