Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Minskat nyföretagande men fortsatt stort intresse för aktiebolag

Registreringen av nya företag minskade med drygt 10 procent i januari i år jämfört med januari förra året. Samtidigt fortsätter intresset för att välja aktiebolag som företagsform att vara stort. Det visar färsk statistik som Visma sammanställt från Bolagsverket.

I de fyra vanligaste företagsformerna registrerades totalt 6 491 nya företag i januari 2013 jämfört med 7 256 i januari 2012, en minskning med 10,5 procent. Registreringen av nya aktiebolag minskade med 8,3 procent, alltså något mindre.

– Åtta av tio nya företag som startades i januari är aktiebolag. Det är en glädjande trend, eftersom aktiebolag ofta är en något tryggare företagsform för företagaren, säger Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs.

– Ända sedan kravet på aktiekapital halverades och revisionsplikten för mindre bolag togs bort 2010 har andelen aktiebolag stadigt ökat och gett en rejäl skjuts åt nyföretagandet. Det visar att politiska beslut som förenklar företagandet snabbt kan bära frukt, säger Rolf Dahlberg. 

En av toppmånaderna
Registreringen av nya aktiebolag sätter januari 2013 på topplistan för den här företagsformen sedan början på Bolagsverkets statistikserie från 1984 och framåt. Efter regelförändringarna 2010 har just januari visat sig vara en extra stark månad för nya aktiebolag. Så här ser fem i topp-listan ut:

ÅrMånadNya AB
2011Jan5 948
2012Jan5 415
2010Dec5 222
2013Jan4 963
2011Feb4 394

Ojämnt fördelade förändringar
De regionala skillnaderna är som vanligt stora när det gäller en enskild månad. I januari minskade nyföretagandet i alla län utom två – Västernorrland som hade en ökning med 9,2 procent och Blekinge som hade ett plus på 1,3 procent.

Störst minskning hade Gotland med ett minus på 31,8 procent när nyregistreringen i de fyra vanligaste företagsformerna – aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag – räknas samman. Dalarna, Örebro län, Västmanland och Jämtland hade också stora minus. Några av dem hade dock stora ökningar att matcha från januari i fjol.

Om man enbart tittar på nya aktiebolag noterades ökningar i fyra län i januari: Östergötland (+9,3 procent), Blekinge (+6,7 procent), Västernorrland (+5,8 procent) och Halland (+4,3 procent).

• Komplett, länsvis statistik för januari månad 2013 jämförd med januari 2012 finns i det bifogade PDF-dokumentet.

För mer information, kontakta

Lars Fredell, pressansvarig hos Visma, 0708-39 69 25
Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs AB, 0470-70 60 39

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Visma gör verksamheter mer effektiva. Koncernen levererar programvara, outsourcingtjänster, inköps- och anbudslösningar, betalningstjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterade utvecklings- och konsulttjänster. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 har Visma som hostingpartner. Koncernen har över 5 000 anställda, varav drygt 1 400 i Sverige. 2011 uppgick omsättningen till 5 142 miljoner norska kronor.

Presskontakt

Malin Fredriksson

Malin Fredriksson

Presskontakt Pressansvarig Visma +46 73 313 43 88

Relaterat material