Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Miljön lågprioriterad när småföretag gör sina inköp

Bara 1,5 procent av Sveriges små och medelstora företag anger miljö som det viktigaste kriteriet när företaget gör sina inköp. I stället är kvalitet och pris det mest avgörande. Det visar Vismas lilla inköpsbarometer, som bygger på en enkät bland drygt 1 600 små och medelstora företag.

Miljöaspekter är minst avgörande när små och medelstora företag gör sina inköp. Vid ett val mellan sex olika inköpskriterier angav bara 1,5 procent av företagen miljön som det viktigaste kriteriet vid beslut om inköp.

– Lågt pris är väldigt avgörande för småföretagen och det är till nackdel för miljövänliga produkter som oftast är något dyrare. Men 1,5 procent är ändå en anmärkningsvärt låg siffra med tanke på att klimatfrågan har varit så het de senaste åren, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage, som hjälper små och medelstora företag att effektivisera sina inköp.

Kvalitet och pris viktigast
Företagen fick ange ett av sex kriterier som det viktigaste vid inköp till det egna företaget. Svaren fördelar sig på följande vis:
• Kvalitet: 34,7 procent
• Pris: 32,5 procent
• Enkelt att beställa: 11,5 procent
• Snabb leverans: 9,5 procent
• Miljö: 1,5 procent
• Annat: 10,4 procent

 – Det är alltid en kombination av aspekter som styr valet av leverantör. För många är så klart kvalitet och pris viktigast, men för ett företag som sätter samman komponenter från olika leverantörer kan i stället snabb och punktlig leverans vara helt avgörande, säger Henrik Salwén.

Så gjordes undersökningen
Vismas lilla inköpsbarometer bygger på en enkät som genomfördes 23 mars-2 april bland små och medelstora företag i Sverige. 1 646 företag svarade på enkäten. Barometern är en snabbindikator på framtidstron bland små och medelstora företag. Detta är första gången barometern presenteras.           

Företagen ombads ta ställning till följande fråga: ”Vilket är det viktigaste kriteriet när mitt företag gör inköp?” Följande svarsalternativ fanns att välja mellan: ”Pris”, ”Kvalitet”, ”Snabb leverans”, ”Miljö”, ”Enkelt att beställa” och ”Annat”.

För mer information, kontakta:
Henrik Salwén, vd för Visma Advantage AB, 0708-16 66 11, henrik.salwen@visma.se

Ämnen

Kategorier


Vismakoncernen är den ledande leverantören av produkter och tjänster inom programvara, outsourcing, inköpslösningar, betalningstjänster, butiksdatalösningar, IT-projekt, anbud och upphandling. Visma förenklar och effektiviserar verksamhetsprocesser hos 240 000 kunder i både privat och offentlig sektor i norra Europa. Koncernen har drygt 4 300 anställda, varav 1 300 i Sverige. Omsättningen uppgick 2010 till 4 168 miljoner norska kronor.

Presskontakt

Malin Carlson

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73

Relaterat innehåll