Gå direkt till innehåll
Miljöhänsyn viktig när företagare gör inköp

Pressmeddelande -

Miljöhänsyn viktig när företagare gör inköp

Vart tredje företag tar hänsyn till miljöaspekter när de gör sina inköp. Klimathänsyn och energieffektivitet är viktiga faktorer för många av företagen. Det visar Vismas Affärsbarometer, som bygger på en enkät bland 1 300 små och medelstora företag.

– Även om miljöhänsyn inte väger lika tungt som pris och kvalitet vid företagens inköp, betyder det inte att miljöfrågorna är oviktiga, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage.

Vismas senaste undersökning visar att var tredje företagare, 35 procent, väger in miljöaspekterna när de tar beslut om sina inköp. Om det fanns miljöanpassade produkter till bättre priser skulle nästan två av tre, 60 procent, ta mer miljöhänsyn än de redan gör.

Stora regionala skillnader
Undersökningen visar på stora regionala skillnader i engagemang. I Jämtlands län skulle 88 procent av företagen ta större hänsyn till miljön om det fanns miljöanpassade produkter till bättre priser – i Kalmar län är andelen bara 35 procent (se länstabell i pdf-bilagan).

Medan vartannat företag i Norrbotten och Västernorrland uppger att de faktiskt tar miljöhänsyn när det gör inköp, är motsvarande andel i Blekinge och Gävleborg under 20 procent.

Klimat och energi
Bland de företag som har svarat på frågor om klimatpåverkan och energieffektivitet finns ett stort engagemang för båda frågorna.

Mer än vartannat företag, 56 procent, svarar att de tar hänsyn till utsläpp av växthusgaser i samband med inköp. Störst intresse finns i Sörmland, där andelen är 75 procent.

Vartannat företag, 52 procent, uppger att energieffektivitet vägs in vid inköpsbesluten. Även här är engagemanget störst i Sörmland. Hela 89 procent uppger där att de tar hänsyn till denna faktor.

– De leverantörer som kan matcha intresset för miljöfrågor har goda möjligheter att vinna marknadsandelar. När de hamnar rätt i fråga om pris och kvalitet finns det garanterat kunder som är intresserade, säger Henrik Salwén.

Vismas Affärsbarometer bygger på en enkät bland nästan 1 300 små och medelstora företag. Enkäten besvarades mellan den 1 och 7 oktober. Denna och tidigare undersökningar presenteras i detalj på www.visma.se/affarsbarometer.

Pdf-bilaga med undersökningen i tabeller och grafik.

För mer information, kontakta
Henrik Salwén, vd för Visma Advantage AB, 0708-16 66 11, henrik.salwen@visma.se
Om du vill komma i kontakt med deltagare i undersökningen för intervjuer på lokal eller regional nivå, kontakta Ramona Johansson, Visma Advantage, 08-534 817 72, ramona.johansson@visma.se.


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Visma gör verksamheter mer effektiva. Koncernen levererar programvara, outsourcingtjänster, inköps- och anbudslösningar, betalningstjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterade utvecklings- och konsulttjänster. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 har Visma som hostingpartner. Koncernen har 5 400 anställda, varav 1 600 i Sverige. 2012 uppgick omsättningen till 5 749 miljoner norska kronor.

Presskontakt

Malin Carlson

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73

Relaterat innehåll