Följ Visma

Mer än vartannat företag väljer Visma

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2009 09:00 CEST

Visma håller ställningen som landets ledande leverantör av småföretagarprogram för bokföring, fakturering och lönehantering. Det visar den årliga undersökningen från Sifo/Research International.

Mer än hälften av de småföretagare som använder datorprogram för sin bokföring har ett program från Visma. Jämförelser mellan de senaste årens undersökningar visar att konkurrenterna dels lämnar marknadsandelar till varandra, dels till nya aktörer.

- Det finns många sätt att tolka marknadsundersökningar, men jag är övertygad om att vår kombination av tydlig prissättning och starkt fokus på att ge service till våra kunder har satt avgörande avtryck på marknaden, säger Rolf Dahlberg, vd för Vismas småföretagssegment.

- Eftersom vi vet att service bedöms som viktigt när en småföretagare fattar beslut om affärskritiska lösningar, är vår satsning på att ta hand om kunderna en viktig del av vår affärsidé. Mer än en tredjedel av våra drygt 300 medarbetare arbetar med att ge support och det får vi många bevis på att kunderna uppskattar, säger Rolf Dahlberg.

Sifos mätning visar att Visma är störst på samtliga fyra undersökta programområden. Talen inom parentes avser förändring av procentandelar sedan mätningen 2004, det vill säga fem år tillbaka:

Programområde / Vismas marknadsandel / Närmaste konkurrents andel
Bokföring / 56% (+3) / 8% (-1)
Fakturering / 45% (+9) / 6% (-3)
Lönehantering / 40% (0) / 16% (+1)
Skatt / 44% (+1) / 9% (+3)

Sifos undersökning omfattar ett representativt urval av 500 svenska företag med upp till 20 anställda. De mindre företagen utgör 98 procent av samtliga företag i landet. Intervjuerna gjordes under perioden 6-25 maj.

För mer information kontakta
Rolf Dahlberg, vd Visma Spcs AB, 0470-70 60 39, rolf.dahlberg@visma.se
Lars Fredell, informationschef Visma Spcs AB, 0470-70 60 50, lars.fredell@visma.se 

Bifogade filer

PDF-dokument