Följ Visma

Många småföretagare tar lån för att starta eget

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2017 07:15 CEST

Tre av tio småföretagare har tagit privata lån för att finansiera starten och driften av sitt företag. Dessutom har nio av tio använt sina besparingar för att starta och driva sitt bolag, visar en undersökning från Visma.

– Svårigheterna att hitta finansiering är ett stort hinder för företag som vill starta och expandera. Ett par miljoner svenskar drömmer om att driva eget – det är en enorm potential för nya jobb som måste tas tillvara, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs.

Hälften, 46 procent, av de personer som i dag driver eller planerar att starta företag upplever att det är svårt att få finansiering till företagsstarten. Det visar Tillväxtverkets stora undersökning Entreprenörskapsbarometern 2016.

I Vismas undersökning uppger nio av tio småföretagare, 89 procent, att det har finansierat företagets drift och investeringar med hjälp av sina egna besparingar. Tre av tio, 32 procent, svarar att de har tagit hjälp av privata lån.

– Trösklarna till småföretagslivet måste sänkas. Ett sätt vore att införa en ny företagsform mellan enskild näringsidkare och aktiebolag, som minskar det personliga risktagandet och inte sätter likhetstecken mellan företagets och den privata ekonomin, säger Boo Gunnarson.

I Sverige finns omkring en miljon företag, där den stora majoriteten har en eller ett fåtal anställda. Fyra av fem nya jobb skapas i just små och medelstora företag. I dag finns 360 000 det enskilda näringsidkare, företagare som har sin privatekonomi sammankopplad med sitt företag.

En Sifoundersökning som Visma låtit göra visar att var tredje svensk drömmer om att starta eget företag. Bland unga mellan 18 och 29 är siffran ännu högre: 49 procent. Samma undersökning visar att många avstår från att välja småföretagslivet och att det vanligaste skälet är rädsla för ekonomisk otrygghet vid exempelvis sjukdom.

Bilaga: Resultaten i undersökningen som tabell

För mer information, kontakta gärna
Boo Gunnarson, företagarexpert Visma Spcs, 070-872 72 32, boo.gunnarson@visma.com
Johanna Stier, pressansvarig Visma Spcs, 073-056 17 69, johanna.stier@visma.com


Mer om skulder i aktiebolag och som enskild näringsidkare
Den som äger aktier i ett aktiebolag har inte något personligt ansvar för företagets skulder. Aktieägarna utser en styrelse som företräder bolaget och som är ansvarig för eventuella skulder. För att starta ett aktiebolag krävs ett startkapital på minst 50 000 kronor. Ägaren till en enskild firma är personligt ansvarig för eventuella skulder. För att starta en enskild firma krävs inget startkapital.

Om undersökningarna
Undersökningen om svenskars företagsdrömmar genomfördes av Sifo på uppdrag av Visma i form av 2 301 online-intervjuer mellan den 6 och 19 december 2016. Undersökningen om hur småföretag finansierar starten och driften av sitt företag gjordes via e-post till cirka 14 600 företag mellan den 8 och 14 september 2016. Totalt 1 100 företagare svarade på frågorna och den geografiska spridningen av de svarande motsvarar ett statistiskt urval. Entreprenörskapsbarometern 2016 genomfördes av SCB på uppdrag från Tillväxtverket. Totalt deltog 10 300 personer i åldern 18–70 år. Det motsvarar en svarsfrekvens på 37 procent. Undersökningen genomfördes som en kombinerad enkät- och webbundersökning med telefonuppföljning.

Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 500 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 300 000 använder Visma som hostingpartner. Koncernen har 5 500 anställda och omsatte 7 855 miljoner norska kronor 2016.