Följ Visma

Länsstyrelserna utvecklar IT-verksamheten med stöd från Visma

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2017 07:30 CEST

Sveriges 21 länsstyrelser strävar efter att ha en effektiv IT-verksamhet med gemensamma IT-stödda processer. När man sökte en leverantör med bred IT-kompetens såväl som erfarenhet av verksamhetsutveckling föll valet på Visma.

– Att hjälpa länsstyrelserna att digitalisera sina processer och därmed effektivisera verksamheten över hela landet är ett spännande uppdrag som vi ser fram emot, säger Andreas Hjalmarsson, försäljningsdirektör på Visma Consulting.

Visma ska stötta länsstyrelserna med utveckling och support baserat på flera av länsstyrelsernas befintliga programvaror. Några exempel är dokumenthantering, e-arkiv, workflow och externa webbplatser. Avtalet omfattar både nyutveckling och vidareutveckling. Det kan också gälla integrationer mellan olika programvarumiljöer hos länsstyrelserna samt mellan länsstyrelserna och andra myndigheter.

Länsstyrelserna har målet att skapa väl sammanhållna, gemensamma IT­-stödda processer. Sedan 2009 finns en gemensam IT-avdelning för länsstyrelserna med Länsstyrelsen i Västra Götalands län som värdlänsstyrelse för lT-­verksamheten.

Det nu tecknade kontraktet baseras på ramavtalet Programvaror och tjänster - lnformationsförsörjning och Visma Consulting är underleverantör till Chas. Kontraktet avser 24 månader med möjlighet för upp till 24 månaders förlängning.

För mer information kontakta
Richard Börjesson, vd Visma Consulting AB, 070-598 92 00, richard.borjesson@visma.com
Andreas Hjalmarsson, försäljningsdirektör Visma Consulting AB, 073-372 37 57, andreas.hjalmarsson@visma.com

Om länsstyrelserna
De 21 länsstyrelsernas uppgift är att se till att den nationella politiken får regionalt genomslag. En länsstyrelse sysslar bland annat med att utfärda olika tillstånd, utöva tillsyn och arbeta med övergripande samhällsplanering och integration. Antalet ärendeprocesser är mer än 400, baserat på de antal författningar som på olika sätt styr länsstyrelsernas roll och uppgifter.

Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 600 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 300 000 använder Visma som hostingpartner. Koncernen har 5 500 anställda och omsatte 7 855 miljoner norska kronor 2016.