Gå direkt till innehåll
Kvalitet viktigare än pris även i osäkra tider

Pressmeddelande -

Kvalitet viktigare än pris även i osäkra tider

Vismas affärsbarometer
Kvalitet fortsätter att vara betydligt viktigare än pris när små och medelstora företag gör sina inköp. Det visar Vismas affärsbarometer, som bygger på 1 600 enkätsvar och som för första gången görs i en allt svagare konjunktur.

– Det här säger en hel del om de allt högre krav företagen ställer på produkter och tjänster som de köper in. Nästan varannan företagare sätter kvalitet främst när de rangordnar sina inköpskriterier. Pris är till och med något mindre viktigt än i förra årets mätningar, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage, som gjort undersökningen.

44 procent av företagen i undersökningen anger kvalitet som deras viktigaste bedömningsgrund i samband med inköp, medan knappt 30 procent pekar ut pris som det första kriteriet. Snabba leveranser samt enkel hantering av beställningar svarar för 10 procent vardera, medan miljöhänsyn ligger kvar på sista plats med 1,6 %.

Kvalitet och pris skiljer i Norrland
Undersökningen visar också att det finns tydliga regionala skillnader när företagarna pekar ut sina viktigaste inköpskriterier.

Västernorrlands län uppvisar störst skillnad mellan vikten av kvalitet och pris. Medan 50 procent satsar på kvalitet framhåller bara drygt 13 procent priset som mest avgörande där. I Norrbotten är det tvärtom, 39 procent tittar på prislappen först medan 26 procent börjar med att syna kvalitén. I Blekinge och i Västmanland samt på Gotland värderas pris och kvalitet lika.

Gotlänningar värnar om miljön
Här är en sammanfattning av några regionala observationer i Vismas senaste affärsbarometer:

  • Priset är mest viktigt i Värmland (47,9 %), minst viktigt i Västernorrland (13,6%).
  • Kvalitet är mest viktig i Jämtland (59,3 %), minst viktig i Norrbotten (26,1 %).
  • Snabba leveranser är mest viktiga i Västernorrland (18,2 %), minst viktiga i Västerbotten (3,0 %).
  • Enkla beställningsrutiner är mest viktiga i Södermanland (19,6 %), minst viktiga i Värmland (0 %).
  • Miljöhänsyn är mest viktig på Gotland (15,4 %), medan den ligger på noll i Blekinge, Dalarna, Halland, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Norrbotten, Östergötland, Södermanland, Uppsala, Värmland och Västernorrland.

Vismas affärsbarometer bygger på en enkät som genomfördes den 4-11 oktober bland drygt 10 000 små och medelstora företag i Sverige. Nästan 1 600 företag svarade på enkäten. Detta är fjärde gången barometern presenteras. Den bifogade grafiken och tabellen visar hur inköpen har bedömts utifrån kriterierna kvalitet, pris, leverans, beställning och miljöhänsyn län för län samt för riket.

För mer information, kontakta:
Henrik Salwén, vd för Visma Advantage AB, 0708-16 66 11, henrik.salwen@visma.se
Ramona Johansson på Visma Advantage AB, 08-534 817 72, ramona.johansson@visma.se om du vill komma i kontakt med ett lokalt företag som medverkat i undersökningen.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Visma gör verksamheter mer effektiva. Koncernen levererar programvara, outsourcingtjänster, inköps- och anbudslösningar, betalningstjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterade utvecklings- och konsulttjänster. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 har Visma som hostingpartner. Koncernen har över 5 000 anställda, varav drygt 1 400 i Sverige. 2011 uppgick omsättningen till 5 142 miljoner norska kronor.

Presskontakt

Malin Carlson

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73

Relaterat innehåll