Gå direkt till innehåll
Kvalitet får ökad betydelse vid inköp

Pressmeddelande -

Kvalitet får ökad betydelse vid inköp

Vismas affärsbarometer
Prisets betydelse fortsätter att minska, medan kraven på kvalitet och miljö ökar. Det visar Vismas senaste affärsbarometer, som kartlägger vilka kriterier som styr när små och medelstora företag gör sina inköp.

– Signalerna är tydliga om att kvalitets- och miljökrav i allt högre utsträckning styr företagens krav på produkter och tjänster. Mer än varannan företagare sätter kvalitet eller miljöhänsyn främst när de rangordnar sina inköpskriterier, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage, som gjort undersökningen.

Kvalitet slår pris
Nästan varannan företagare i undersökningen, 47 procent, anger kvalitet som deras viktigaste bedömningsgrund i samband med inköp. Det är en ökning med 3 procentenheter sedan i höstas och med 12 procentenheter jämfört med den första undersökningen våren 2011.

Bara 23 procent anser numera att priset är viktigast, vilket är en minskning med 7 procentenheter jämfört med i höstas och 9 jämfört med bedömningen för två år sedan. Kriterierna snabba leveranser samt enkel hantering av beställningar ligger stabilt kring 10 procent – nu i sällskap med miljökraven.

Inköpskraven varierar över landet
Ett av flera intressanta resultat i Vismas affärsbarometer är att inköpskriterierna varierar mellan olika delar av landet. Här är en sammanfattning av några regionala observationer:
·  Priset är mest viktigt i Uppsala län.
·  Kvalitet är mest viktig i Kronobergs län.
·  Snabba leveranser är mest viktiga i Norrbotten.
·  Enkla beställningsrutiner är mest viktiga i Halland.
·  Miljöhänsyn är mest viktig i Västerbotten.
·  Kvalitet och miljöhänsyn sammanvägda är mest viktiga på Gotland.

Länsrankning av kraven på kvalitet och miljö

1Gotlands län
2Blekinge län
3Jönköpings län
4Dalarnas län
5Kronobergs län
6Västra Götalands län
7Västmanlands län
8Östergötlands län
9Västerbottens län
10Gävleborgs län
10Kalmar län
12Stockholms län
13Skåne län
14Örebro län
15Norrbottens län
16Hallands län
17Södermanlands län
18Värmlands län
19Västernorrlands län
20Jämtlands län
21Uppsala län

Vismas affärsbarometer bygger på en enkät som genomfördes den 11-17 mars i år bland små och medelstora företag i Sverige. 1 287 företag svarade på frågorna om inköp. Affärsbarometern genomfördes nu för femte gången. I de tidigare undersökningarna fick deltagarna välja ett av de fem inköpskriterierna; kvalitet, pris, leverans, beställning och miljöhänsyn. Den här gången fick de rangordna samtliga kriterier på en skala från 1-5, där 5 är viktigast. Metodskillnaden gör att förändringar i svaren ska tolkas med viss försiktighet. Den bifogade grafiken och tabellerna visar hur inköpen har bedömts utifrån de fem kriterierna i samtliga län och i riket.

För mer information, kontakta
Henrik Salwén, vd för Visma Advantage, 0708-16 66 11, henrik.salwen@visma.se
Ramona Johansson på Visma Advantage, 08-534 817 72, ramona.johansson@visma.se
om du vill komma i kontakt med företag som medverkat i undersökningen.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Visma gör verksamheter mer effektiva. Koncernen levererar programvara, outsourcingtjänster, inköps- och anbudslösningar, betalningstjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterade utvecklings- och konsulttjänster. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 har Visma som hostingpartner. Koncernen har över 5 000 anställda, varav 1 500 i Sverige. 2012 uppgick omsättningen till 5 749 miljoner norska kronor.

Presskontakt

Malin Carlson

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73

Relaterat innehåll