Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kvalitet allt viktigare när småföretag gör inköp

Mer än fyra av tio små och medelstora företag, 43,3 procent, anger kvalitet som det viktigaste kriteriet när företaget gör sina inköp. När samma fråga ställdes i april i år uppgav betydligt färre, 34,7 procent, att kvalitet var viktigast. Det visar Vismas affärsbarometer, som bygger på en enkät bland drygt 1 600 små och medelstora företag.

Trots dystra konjunkturprognoser fortsätter kvalitet att vara det viktigaste inköpskriteriet för små och medelstora företag. Andelen företag som sätter kvalitet främst har ökat med 8,6 procentenheter från 34,7 procent i april i år till 43,3 procent i oktober. Samtidigt minskar andelen företagare som anger pris som det viktigast kriteriet, från 32,5 procent i april till 30,2 procent i oktober.

– Att allt fler företag sätter hög kvalitet före lågt pris tyder på att företagarna inte upplever att det egna företaget kommer att påverkas särskilt mycket av det rådande konjunkturläget, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage, som hjälper små och medelstora företag att effektivisera sina inköp.

Miljön lågprioriterad
Miljöaspekter är minst avgörande när små och medelstora företag gör sina inköp. Bara 1,2 procent av företagen angav miljön som det viktigaste kriteriet vid beslut om inköp. När samma fråga ställdes i våras uppgav 1,5 procent att de satte miljökriteriet främst.

– Med tanke på hur viktiga miljöfrågorna är för allt fler konsumenter är det märkligt att inte fler företag lägger större vikt vid gröna inköp, säger Henrik Salwén.

I undersökningen fick företagen ange ett av sex kriterier som det viktigaste vid inköp till det egna företaget. Svaren fördelar sig på följande sätt (med jämförelse mot aprilmätningen inom parentes): 

Pris: 30,2% (32,5%)
Kvalitet: 43,3% (34,7%)
Snabb leverans: 10,0% (9,5%)
Miljö: 1,2% (1,5%)
Enkelt att beställa: 8,8% (11,5%)
Annat: 6,4% (10,4%)
Antal svar: 1 607 (1 646)

Vismas affärsbarometer bygger på en enkät som genomfördes den 13-24 oktober bland drygt 6 500 små och medelstora företag i Sverige. 1 607 företag svarade på enkäten, som är en indikator på framtidstron bland små och medelstora företag. Detta är andra gången barometern presenteras. Företagen ombads ta ställning till följande fråga: ”Vilket är det allra viktigaste kriteriet när företaget gör inköp?” Följande svarsalternativ fanns att välja mellan: ”Pris”, ”Kvalitet”, ”Snabb leverans”, ”Miljöhänsyn”, ”Enkelt att beställa” och ”Annat”.

För mer information, kontakta

Henrik Salwén, vd för Visma Advantage AB, 0708-16 66 11, henrik.salwen@visma.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Visma gör verksamheter mer effektiva. Koncernen levererar programvara, outsourcingtjänster, inköps- och anbudslösningar, betalningstjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterade utvecklings- och konsulttjänster. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 320 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 har Visma som hosting-partner. Koncernen har över 5 000 anställda, varav drygt 1 400 i Sverige. 2010 uppgick omsättningen till 4 168 miljoner norska kronor.

Presskontakt

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73
Malin Fredriksson

Malin Fredriksson

Presskontakt Pressansvarig Visma Spcs +46 73 313 43 88