Gå direkt till innehåll
Kommuner mer öppna för outsourcing än företag

Pressmeddelande -

Kommuner mer öppna för outsourcing än företag

Vismas outsourcingbarometer
Tre av tio företag och kommuner lägger ut delar av sin administration på externa aktörer. Kommunerna är mer öppna för att öka sin outsourcing framöver än vad företagen är. Det här visar Vismas senaste outsourcingbarometer.

– Tider av ekonomisk oro medför ofta indragningar på flera områden. Men genom att outsourca slipper företag säga upp personal i lågkonjunktur för att sedan anställa på nytt när det blir bättre tider, säger Magnus Hedlund, vd för outsourcingföretaget Visma Services.

Dubbelt så många kommuner
Bland kommuner och företag som outsourcar tror en dubbelt så stor andel av kommunerna jämfört med företagen att de kommer att utöka outsourcingen under det kommande året. Bland kommuner som i dag outsourcar tror nästan tre av tio, 28 procent, att de kommer att outsourca mer än i dag under de närmaste tolv månaderna.

Bland företag som lägger ut delar av sin verksamhet tror bara vart sjunde, 14 procent, att de kommer att outsourca mer än i dag. Outsourcingbarometern antyder att kommunerna, som kan anses mindre konjunkturberoende än företagen, just nu verkar mer öppna för outsourcing än vad företagen är.

– På längre sikt ser vi att allt fler företag inser att det kostar betydligt mindre att outsourca än att anställa personal med samma kompetens. Vi bedömer att nedgången i antal företag som outsourcar är tillfällig och att outsourcing är något som kommer att öka långsiktigt, säger Magnus Hedlund.

Lägre kostnader, högre kvalitet
Skälen till att välja outsourcing skiljer sig åt mellan kommuner och företag. Kommunerna svarar att de viktigaste orsakerna till att de outsourcar är att de vill minska kostnaderna och höja kvaliteten på verksamheten. Företagen däremot svarar att de viktigaste orsakerna till att de outsourcar är att rätt kompetens saknas internt och att de vill få mer tid till annat.

Kommunerna outsourcar framför allt IT-tjänster (48 procent) och lönehantering (26 procent). Bland företagen är de populäraste verksamheterna att lägga ut bokföring (76 procent), även där följt av lönehantering (49 procent). Så här ser outsourcingens topplistor ut hösten 2012:

Kommunerna
1. IT  48 %
2. Lönehantering  26 %
3. Juridik  19 %
3. Resebokning  19 %
5. Rekrytering  16 %
5. Telefonväxel  16 %

Företagen
1. Bokföring  76 %
2. Lönehantering  49 %
3. IT  25 %
4. Fakturering  19 %
5. Juridik  18 %

Om undersökningen
Vismas outsourcingbarometer bygger på en enkät som genomfördes den 8-19 november bland små och medelstora företag samt kommuner i Sverige. 1 280 företag och 112 kommuner svarade på enkäten. 68,4 procent av företagen och 68,8 procent av kommunerna, som deltog i undersökningen, väljer att inte lägga ut någon del av sin administration på externa aktörer. Detta är tredje gången outsourcingbarometern presenteras.

För mer information, kontakta
Magnus Hedlund, vd för Visma Services, 08-693 90 71, magnus.hedlund@visma.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Visma gör verksamheter mer effektiva. Koncernen levererar programvara, outsourcingtjänster, inköps- och anbudslösningar, betalningstjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterade utvecklings- och konsulttjänster. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 har Visma som hostingpartner. Koncernen har över 5 000 anställda, varav drygt 1 400 i Sverige. 2011 uppgick omsättningen till 5 142 miljoner norska kronor.

Presskontakt

Malin Carlson

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73

Visma
Box 4015
203 11 Malmö
Sweden