Gå direkt till innehåll
Knapp minskning av antalet offentliga upphandlingar

Pressmeddelande -

Knapp minskning av antalet offentliga upphandlingar

Efter den stora minskningen av offentliga upphandlingar under 2014 har antalet publicerade upphandlingar nu stabiliserats. Under 2015 uppgick antalet upphandlingar till 18 486, vilket är en knapp minskning med 0,25 procent jämfört med föregående år. Totalt publicerades upphandlingar till ett värde av omkring 625 miljarder kronor. Det visar Vismas Upphandlingsbarometer 2015.

– Den tydliga nedgång som vi såg i 2014 års totala siffror, med ett tapp på sju procent, var en effekt av den höjda direktupphandlingsgränsen. Årets blygsamma minskning av antalet upphandlingar indikerar en stabilisering och anpassning efter den nya nivån, säger Peter Gerhardsson, vd på Visma Commerce.

Gotland, Kronoberg och Uppsala län är bäst i landet på upphandlingar
Vismas Upphandlingsbarometer sammanställer antalet offentliga upphandlingar i Sverige och rankar alla län baserat på antal upphandlingar per 100 000 invånare, genomsnittligt antal anbud per upphandling samt andelen överprövade upphandlingar. Ett bra upphandlingsklimat finns i de län där det publiceras många upphandlingar per invånare, det är många anbudsgivare per upphandling och där få upphandlingar överprövas.

Gotland placerar sig på första plats och är därmed bäst i landet på upphandlingar. Kronoberg och Uppsala län hamnar på en delad andraplats. Förra årets topplacerade Kalmar län har tappat i placering och rankas först på delad 19:e platsi årets barometer. I botten finns även Skåne och Södermanland.

– Resultatet tyder på ett sunt upphandlingsklimat i de topplacerade länen, med många anbudsgivare, relativt få överprövningar samt ett stort antal upphandlingar per 100 000 invånare, säger Peter Gerhardsson.

Trots att de möjliga uppdragen omfattar stora summor varje år fortsätter deltagandet att minska. Under 2015 deltog 4,3 anbudsgivare per upphandling, jämfört med 4,4 föregående år. Bäst i landet var företagarna i Stockholm, där deltog i snitt 5,0 anbudsgivare per upphandling.

Upphandlingsbarometern 2015 i korthet:
– Flest antal upphandlingar per 100 000 invånare hade Norrbottens län med 306 stycken.
– Flest antal anbudsgivare i genomsnitt hade Stockholm där 5,0 företag i genomsnitt deltog i varje upphandling.
– Minst andel överprövade upphandlingar hade Gotland, där endast 3,5 procent av upphandlingarna överprövades.

Bilagor:
– Länsrankning: Vismas Upphandlingsbarometer 2015
– Vismas fem tips för att vinna upphandlingar
– Upphandlingens historia i Sverige

Fakta om Vismas Upphandlingsbarometer
Vismas Upphandlingsbarometer rankar alla län baserat på antal upphandlingar per 100 000 invånare, genomsnittligt antal anbudsgivare per upphandling samt andelen överprövade upphandlingar. Statistiken kommer från Visma Opic, som är landets mest kompletta, sökbara databas för upphandlingar. Den redovisade statistiken omfattar samtliga offentliga upphandlingar som publicerades i Sverige under 2015 och sammanfattas i den bifogade bilagan. Vismas Upphandlingsbarometer publiceras årligen.

Fakta om offentliga upphandlingar Allt som inhandlas till offentlig sektor, från pennor till byggande av nya bostäder, ska upphandlas. Syftet med offentlig upphandling är att använda skattepengar effektivt och motverka korruption samtidigt som alla företag i Sverige får samma villkor att tävla om samhällets inköp.

Offentliga upphandlingar regleras av Lagen om offentlig upphandling, Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster samt Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. Alla pågående offentliga upphandlingar uppdelade per län och bransch finns tillgängliga i Vismas verktyg för bevakning av upphandlingar.

För mer information, kontakta
Peter Gerhardsson, vd, Visma Commerce, 076-126 99 36, peter.gerhardsson@visma.com
Frida Bosma, PR-ansvarig, Visma i Sverige, 072-211 27 63, frida.bosma@visma.com


+ + + +


Bilaga 1. Länsrankning: Vismas Upphandlingsbarometer 2015

Län 2015 2014
Gotland 1 10
Kronoberg 2 1
Uppsala län 2 8
Norrbotten 4 1
Östergötland 4 8
Jämtlands län 6 6
Västernorrland 6 12
Västerbotten 8 6
Dalarna 9 19
Värmland 10 16
Jönköpings län 11 15
Västra Götaland 11 11
Örebro län 11 21
Halland 14 19
Blekinge 15 4
Västmanland 16 18
Stockholms län 17 12
Gävleborg 18 4
Kalmar län 19 1
Skåne 19 16
Södermanland 21 14

+ + + +

Bilaga 2. Vismas fem tips för att vinna upphandlingar

1. Ha framförhållning

Arbeta proaktivt genom att söka och hitta aktuella upphandlingar på en annonsplats (som t. ex. Opic.com) eller genom en bevakningstjänst. Undersök när potentiella ramavtal går ut och ta kontakt för att visa ditt intresse.

2. Analysera dina styrkor

En upphandlande myndighet får inte gynna dig för att du är en lokal leverantör, men det kanske gör att du kan ordna billigare transport eller vara på plats snabbare?

3. Var noggrann

Läs förfrågningsunderlaget ordentligt och fråga den upphandlande myndigheten om något är oklart. Se till att svara på exakt allt som efterfrågas och att du inte lämnar motstridiga uppgifter i anbudet. Och viktigast av allt: Lämna in ditt anbud i tid och glöm inte att bifoga alla bilagor!

4. Börja enkelt

Börja smått och koncentrera dig på en affär som du vet att du klarar av utan problem. Myndigheter älskar trygga affärer, så börja i liten skala och skaffa värdefulla referenser.

5. Lär dig av misstagen

Du kommer inte att vinna varenda upphandling, men du kan lära dig något varje gång du deltar i en. Efter att upphandlingen avslutats, begär ut det vinnande anbudet och kolla på vilket sätt det var bättre än ditt. Oftast avgjorde priset, men det kan också ha varit leveranstider, serviceorganisation eller något annat, som du kanske kan förbättra till nästa gång.

+ + + +

Bilaga 3. Upphandlingens historia i Sverige

1700-talet: De äldsta svenska spåren av regler och ramverk för offentlig upphandling uppkom.

1716: Upphandlingsdeputationen inrättas av Karl XII med syfte att köpa förnödenheter och krigsmaterial.

1800-talet: Offentliga auktioner används för upphandling.

1952: De moderna reglerna kring statlig upphandling introducerades genom instiftelsen av Upphandlingsförordningen. Från och med nu var ledordet att upphandlingen skulle vara affärsmässig.

1973: Det kommunala upphandlingsreglementet antogs och regler för upphandling av tjänster infördes.

1994: Den äldre lagen om offentlig upphandling (ÄLOU) träder i kraft i samband med att Sverige träder in i EES. Bestämmelser för att säkerställa affärsmässighet, rättssäkerhet och offentlighet fortsatte dock att vara ledande trots att delar inte återfanns i EU-direktiven.

2007: Lagen om offentlig upphandling (LOU) träder i kraft och hänvisning görs istället till de grundläggande principerna stipulerade av EU-direktiven.

2014: Beloppsgränsen för direktupphandlingar höjs från ca 271 000 SEK till ca 505 000 SEK. Det införs också krav på att myndigheterna ska ha riktlinjer för direktupphandlingar.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, outsourcingtjänster, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Vi förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser både inom privat och offentlig sektor. 400 000 nordeuropeiska kunder använder våra produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 använder oss som hostingpartner. Vi är 7 400 anställda och omsatte 8 338 miljoner norska kronor 2015.

Presskontakt

Malin Carlson

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73