Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Jakt på obetalda fakturor ger merarbete för småföretagare

Var femte småföretagare tvingas lägga tid och resurser på att jaga obetalda fakturor. Det är bara själva faktureringen som kräver mer arbete, visar en färsk undersökning från program- och tjänsteföretaget Visma.

Undersökningen gjordes för att se vilka rutiner som småföretagen använder sig av när det gäller faktureringen och vilka delar av processen som kräver mest resurser. Frågor ställdes om hur ofta faktureringen görs, hur fakturorna skickas, vilka moment som är jobbigast och hur kundernas betalningsförmåga ser ut.

– Att skriva fakturor och få betalt för dem är alla företagares viktigaste administrativa syssla. Klickar det någonstans i processen kan det i värsta fall innebära att företagets existens står på spel, säger Michael Marchal, vd för Visma Collectors.

Fakturering varje vecka
De flesta småföretagare fakturerar ofta. 59 procent gör det varje dag eller varje vecka, medan 31 procent tillämpar traditionell månadsfakturering.

Pappersfakturor är fortfarande vanligast och används i 92 procent av de tillfrågades fakturering. Elektronisk fakturering ökar jämfört med tidigare undersökningar och svarar för 8 procent. Flera företag använder dock flera metoder och fakturor i pdf-format får därför så hög andel som 32 procent.

Skriva, posta och kräva
Själva arbetet med att registrera och sedan skriva och posta fakturorna tar mest resurser. 40 procent lägger mest tid på registreringen och 35 procent på posthanteringen, medan 22 procent tycker att jakten på obetalda fakturor kräver mest resurser. Det är också det momentet som flest, 24 procent, skulle vilja ha hjälp med.

Osäkra kundfordringar finns hos många småföretagare och merparten, 72 procent, ser ingen förändring när de jämför med hur det var för ett år sedan. 13 procent uppger att de har färre osäkra fordringar och 6 procent fler än för ett år sedan.

För mer information kontakta
Michael Marchal, vd Visma Collectors, 042-24 74 00, michael.marchal@visma.se

Ämnen

Kategorier


Visma ger små och stora företag, handel, offentlig verksamhet, organisationer och föreningar effektiva lösningar för ekonomisk administration och verksamhetsstyrning. Vismakoncernen har drygt 4.100 anställda i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Holland och Rumänien. I Sverige sysselsätts cirka 1.200 personer.

Presskontakt

Malin Carlson

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73