Följ Visma

IT-förvaltning från Visma effektiviserar myndighet

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2016 11:05 CEST

Med ett tiotal webbplatser och flera andra digitala kanaler behövde myndigheten Vetenskapsrådet hjälp med den tekniska förvaltningen av den digitala plattformen. Struktur och trygghet i arbetet, minskad sårbarhet och bättre kostnadskontroll var några skäl till att valet föll på Visma Consulting.

– Att kommunicera digitalt blir allt viktigare för våra myndigheter. Vetenskapsrådet är i framkant inom digital kommunikation som är en nyckel i deras arbete med att utveckla och finansiera svensk forskning. När Vetenskapsrådet nu samlar förvaltningen hos Visma kan de koncentrera sig på det redaktionella innehållet och kommunikationen med forskarvärlden, säger Anders Sjölander, affärsområdeschef på Visma Consulting.

Vetenskapsrådet och Visma bygger upp en förvaltningsorganisation baserad på Visma Consultings förvaltningsmodell. Modellen ger ett strukturerat, långsiktigt arbetssätt som säkrar att underhåll och vidareutveckling fungerar optimalt.

– Visma har i tidigare sammanhang visat på hög kvalitet i genomförande av uppdrag och förvaltningsåtaganden vilket gör att vi känner oss trygga med att lägga över helhetsansvaret för den tekniska förvaltningen på dem, säger Torulf Lind, IT-strateg på Vetenskapsrådet.

För mer information, kontakta
Anders Sjölander, affärsområdeschef, Visma Consulting, 070-482 05 22, anders.sjolander@visma.com
Torulf Lind, IT-strateg, Vetenskapsrådet, 08-546 442 97, torulf.lind@vr.se

Om Vetenskapsrådet
Vetenskapsrådet är en myndighet under Utbildningsdepartementet och har rollen att utveckla svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och därmed bidra till samhällets utveckling. Utöver finansiering av forskning är myndigheten rådgivare till regeringen i forskningsrelaterade frågor och deltar aktivt i debatten för att skapa förståelse för den långsiktiga nyttan av forskningen.

Om Visma Consulting
Visma Consulting är en del av Visma koncernen och har, med stöd av sin modell för applikationsförvaltning, lång erfarenhet av att tillhandahålla effektiv applikationsförvaltning av verksamhetskritiska system. 

Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, outsourcingtjänster, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Vi förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser både inom privat och offentlig sektor. 400 000 nordeuropeiska kunder använder våra produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 använder oss som hostingpartner. Vi är 7 400 anställda och omsatte 8 338 miljoner norska kronor 2015.