Gå direkt till innehåll
Ingen oro bland ekonomidirektörer trots lång väg kvar för digitalisering inom offentlig sektor

Pressmeddelande -

Ingen oro bland ekonomidirektörer trots lång väg kvar för digitalisering inom offentlig sektor

Den genomsnittliga mognadsgraden för offentlig sektors digitalisering är idag 41 på en 100-gradig skala, enligt de senaste mätningarna från Swedish Center for Digital Innovation. Men trots att mycket arbete återstår och det nuvarande arbetssättet kommer att förändras, är det inget som oroar de ytterst ansvariga för ekonomifunktionen. Det visar en undersökning som Visma nyligen genomfört.

– Digital transformation händer inte av sig själv. Som med all annan utveckling handlar det om enskilda människors kreativa idéer, mod och förändringsvilja. För att lyckas krävs också att få med medarbetarna på förändringsresan. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur de som är ytterst ansvariga för framtidens ekonomiavdelning förhåller sig till detta, säger Sofia Gerstenfeld, vd för Visma Enterprise.

Vismas undersökning genomfördes mellan april och maj 2019 och besvarades av 279 ekonomidirektörer i kommuner, regioner och myndigheter. Den visar att fler än nio av tio beslutsfattare inte är särskilt oroade eller inte känner någon oro alls inför den kommande digitaliseringen.

– Det är i grunden positivt att så få är oroade över digitalisering eftersom oro i sig inte löser några problem. Men det är samtidigt bekymmersamt eftersom det finns en viss risk för att avsaknaden av oro kan vara ett tecken på okunskap, säger Sofia Gerstenfeld, vd för Visma Enterprise.

Att det finns utrymme för ökad kunskap bekräftas av hur ekonomidirektörerna värderar sin kunskap kring automatiseringens effekter på ekonomifunktionens processer, arbetssätt och roller. Hela 82,7 procent anger att de har lite, nästan ingen, eller ingen kunskap alls om effekterna.

Samtidigt är attityden till nya arbetssätt mycket positiv. 95 procent svarar att de kanske eller absolut skulle byta till en mer effektiv standardiserad ekonomiprocess.

– Om vi ska lyckas med digitaliseringen krävs en anpassningsbar ekonomifunktion och därmed ett modernt underliggande affärssystem. Allt annat leder till att vi behöver fortsätta styra på samma sätt som tidigare, och då är det kört, säger Johan Magnusson, docent vid Institutionen för tillämpad IT på Göteborgs universitet.

Om rapporten
Rapporten "Framtidens ekonomiavdelning" bygger på en enkät som skickades till ekonomidirektörer i svenska kommuner, regioner och myndigheter under april och maj 2019. Totalt besvarades enkäten av 279 personer, varav 154 kommuner, 7 regioner och 118 myndigheter. Det motsvarar en svarsfrekvens på cirka 51 procent.

Mer information
Ladda ner rapporten "Framtidens ekonomiavdelning" i sin helhet här.

Diskutera vidare i Almedalen
Debatten kring hur framtidens ekonomiavdelning ser ut i den digitala världen fortsätter i Almedalen – den 1 juli, klockan 13.00 - 13.45 på Offentliga Affärers Scen. Läs mer om seminariet på Almedalens programwebb.

För mer information, kontakta gärna
Sofia Gerstenfeld, vd för Visma Enterprise, 010-141 15 01, sofia.gerstenfeld@visma.com

Ämnen

Kategorier


Visma erbjuder programvara och tjänster som förenklar, digitaliserar och effektiviserar affärsprocesser inom privat och offentlig sektor. Koncernen verkar i Norden, Benelux, Centraleuropa och Östeuropa. Med fler än 9 500 anställda, 1 000 000 kundavtal och en omsättning på 1 199 miljoner euro under 2018 är koncernen ett av de ledande programvaruföretagen i Europa.

Presskontakt

Sofia Gerstenfeld

Sofia Gerstenfeld

VD Visma Enterprise AB 010-141 15 01