Gå direkt till innehåll
Hälften av Sveriges småföretag kan tvingas säga upp personal

Pressmeddelande -

Hälften av Sveriges småföretag kan tvingas säga upp personal

9 av 10 svenska små- och medelstora företag påverkas negativt av coronakrisen och nästan hälften riskerar att säga upp personal i närtid. Det visar Vismas Affärsbarometer - en undersökning som genomfördes mellan den 18 och 24 mars 2020 bland 1 538 små och medelstora företag.

– Företagens syn på framtiden har kraftigt försämrats på väldigt kort tid. Nedgången i framtidstro är massiv och sträcker sig över hela landet och över i stort sett alla branscher. Under de nio år som vi har undersökt framtidsutsikterna bland svenska företag har vi aldrig sett något liknande. Det är mycket viktigt att vi alla förstår allvaret i situationen och att motåtgärder för att hjälpa företagen och företagarna sätts in. Det måste göras snabbt. Varje dag räknas, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage.

Coronakrisen pressar svenska företag
91 procent av företagen som svarat på undersökningen uppger att de påverkas negativt av coronakrisen och dess effekter och hela 47 procent riskerar att behöva säga upp medarbetare under den närmaste tiden. Majoriteten av företagen, 56 procent, har dock ännu inte vidtagit några generella åtgärder för att motverka att verksamheten skadas, medan drygt 29 procent redan har fattat beslut om åtgärder som är kopplade till företagets personal. Endast 11 procent av företagen har fått nya affärsmöjligheter som en följd av krisen.

Vilken hjälp behövs från staten?
Nästan 44 procent av de små och medelstora företag som deltagit i Vismas Affärsbarometer uppger att någon form av lönebidrag är den viktigaste åtgärden från statens sida för att motverka krisen. 21 procent ser i stället anstånd med skatter som mest angeläget, medan drygt 8 procent vill ha hjälp med antingen kortfristiga lån eller någon annan form av finansieringslösning. 27 procent av företagen vill dock helst se andra åtgärder.

– När en kris kommer så här snabbt är den väldigt svår att parera. Redan nu kan vi se att 9 av 10 små och medelstora företag har påverkats negativt av krisen. Men genom relevanta statliga initiativ och åtgärder kan många företag få tid att fatta bättre beslut. Därför är det avgörande att politikerna är tydliga i sin kommunikation. Det måste finnas en grund för svenska företag att fatta beslut på, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage.

Kraftigt försämrade framtidsutsikter
Sammantaget tror drygt 72 procent av företagen i Vismas Affärsbarometer, oberoende av bransch, att försäljningen viker nedåt. Drygt 13 procent ser en oförändrad försäljning som det troligaste alternativet, medan knappt 8 procent tror på en ökning. Förändringarna i framtidstro jämfört med den undersökning som gjordes hösten 2019 är dramatiska. Tittar man på utsikterna inom olika branscher visar undersökningen att företagen genomgående, så när som på en bransch, gör bedömningen att försäljningen kommer att utvecklas negativt under det närmaste halvåret. Undantaget är jordbrukssektorn, där framtidstron ökar med drygt 1 procent. Mest negativa är företag verksamma inom kultur- och nöjessektorn, där samtliga svarande spår en nedgång i försäljning. Men även branscher som El/Värme/VVS, Handel, Hotell och restaurang, Reklam/PR/Kommunikation och Transport/Åkeri sticker ut med drygt 8 av 10 företag som spår en negativ utveckling.

Om Affärsbarometern
Vismas Affärsbarometer bygger på en webbaserad enkätundersökning som besvarats av 1 538 små och medelstora företag mellan 18 och 24 mars 2020. Samtliga svar kommer från företag som är kunder till Visma Advantage. Enkäten har genomförts två gånger per år sedan 2011 och är en indikator på framtidstro bland små och medelstora företag.

Läs mer och ladda ner hela undersökningen på:
https://visma.se/affarsbarometern

För mer information, kontakta gärna:
Henrik Salwén, vd för Visma Advantage, 0708-16 66 11, henrik.salwen@visma.com

Om du vill komma i kontakt med deltagare i undersökningen för intervjuer på lokal eller regional nivå, kontakta Pär Johansson, Visma Advantage, 076-133 78 37, par.u.johansson@visma.com

Ämnen

Taggar


---------------------
Visma erbjuder programvara och tjänster som förenklar, digitaliserar och effektiviserar affärsprocesser inom privat och offentlig sektor. Koncernen verkar i Norden, Benelux, Centraleuropa och Östeuropa. Med fler än 10 000 anställda, 1 000 000 kundavtal och en omsättning på 1 199 miljoner euro under 2018 är koncernen ett av de ledande programvaruföretagen i Europa.

Presskontakt

Henrik Salwén

Henrik Salwén

VD Visma Advantage AB 010-141 29 02

Relaterat material