Gå direkt till innehåll
Hälften av landets företagare oroas inte av höstens val

Pressmeddelande -

Hälften av landets företagare oroas inte av höstens val

En majoritet av landets små och medelstora företag tror inte att utgången av höstens val kommer att påverka deras verksamhet. Det visar Vismas Affärsbarometer, som bygger på en färsk enkät till mindre företag i Sverige.

På frågan ”Tror du att resultatet i riksdagsvalet i höst påverkar ditt företags förutsättningar?” svarade 28,5 procent ja och 53,7 procent nej, medan 17,7 procent var osäkra.

De regionala skillnaderna är dock stora. I Norrbotten menar 54,6 procent av de små och medelstora företagarna att utgången av höstens val kommer att påverka deras verksamhet i hög eller ganska hög grad. I Västmanland är motsvarande andel bara 20,7 procent.

– Spännvidden i svaren pekar på en utbredd osäkerhet om vad resultatet i höstens riksdagsval kan innebära för företagens villkor. Beskeden från de politiska partierna är tydliga i vissa viktiga frågor, men många skulle nog vilja ha klarare besked om exempelvis sjuklönereglerna och arbetsgivaravgifterna, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage, som genomfört undersökningen.

Sex viktiga valfrågor
I en enkät från Visma i slutet av förra året ombads 6 000 småföretagare att lista de sex viktigaste frågorna inför 2014 års val.

Så här blev rangordningen:
1. Sjuklönereglerna
2. Arbetsgivaravgifterna
3. Enklare regelsystem
4. Lagen om anställningsskydd
5. 3:12-reglerna
6. Beskattning av risk- och investeringskapital

Sjuklönereglerna, som innebär att småföretagaren måste ta fullt ekonomiskt ansvar för sina anställda de två första sjukveckorna, upplevs både som en risk och ett hinder för expansion. Samma sak gäller arbetsgivaravgifternas storlek.

Stark framtidstro i företagen
Visma Affärsbarometer visar också på en starkt ökad framtidstro i företagen. I Norrbotten finns de mest optimistiska när det gäller förväntningarna på ökad försäljning och fler inköp. Framtidstron är extra stor även i Hallands, Västernorrlands och Jämtlands län.

Vismas Affärsbarometer bygger på en enkät bland små och medelstora företag i Sverige 10-17 mars 2014. Drygt 1 100 företag svarade på enkäten. Resultaten finns här: www.visma.se/affarsbarometer

För mer information, kontakta
Henrik Salwén, vd för Visma Advantage AB, 0708-16 66 11, henrik.salwen@visma.se 
Om du vill komma i kontakt med deltagare i undersökningen för intervjuer, kontakta Ramona Johansson, Visma Advantage, 08-534 817 72, ramona.johansson@visma.se.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, outsourcingtjänster, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Vi förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser både inom privat och offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiska kunder använder våra produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 använder oss som hostingpartner. Vi är 5 600 anställda och omsatte 6 500 miljoner norska kronor 2013.

Presskontakt

Malin Carlson

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73

Relaterat innehåll

Visma
Box 4015
203 11 Malmö
Sweden