Gå direkt till innehåll
 Generösa rabatter vid varje köp ger lojala konsumenter

Pressmeddelande -

Generösa rabatter vid varje köp ger lojala konsumenter

En Sifo-undersökning från Visma Retail visar att bra rabatter, och gärna vid varje köp, är viktiga för kundklubbar i kampen om svenska konsumenters hjärtan. Hela 87 procent värderar högt eller mycket högt att en kundklubb har generösa rabatter. Dessutom värdesätter tre av fyra kundklubbsmedlemmar att få rabatter varje gång man handlar.

– Det kan verka självklart, men man ska inte underskatta hur stort värdet av rabatter och erbjudanden verkligen är för konsumenterna när det kommer till kundklubbar. Att som konsument bli uppmärksammad med rabatter som har tillräckligt högt värde, och att man får återbäring på sina köp på både kort och lång sikt, är faktorer som tydligt driver lojalitet till butiken, säger Peter Fischer, divisionsdirektör på Visma Retail

Trots att konsumenten efterfrågar bra rabatter visar studien att det skiljer sig mellan olika branscher på hur bra kedjorna är på att ge tillbaka till kundklubbsmedlemmar. Branscherna dagligvaror, apotek och mode analyserades särskilt i Vismas undersökning. Den bransch som är mest generös mot lojala kunder är dagligvaruhandeln där 74 procent anser att de får bra erbjudanden på vissa varor genom klubben. Kunder hos kedjor i modebranschen är sämre i detta avseende, bara 59 procent tycker att de får bra erbjudanden.

– Det är viktigt att kundklubbar inkluderar rabatter och erbjudanden i sin strategi för att långsiktigt få lojala och återkommande kunder, samtidigt som det driver spontant försäljning vid butiksbesök. Konsumenter är idag mer priskänsliga och vill få tillbaka attraktiva, relevanta och personligt anpassade erbjudanden i rätt sammanhang mot att de är lojala, säger Peter Fischer.

Bilaga: Statistik från Visma Retails Kundlojalitetsundersökning

För mer information kontakta
Tina Banh-Skybrand, Marknadschef på Visma Retail, 072-572 23 85, tina.banh-skybrand@visma.com
Peter Fischer, Divisionsdirektör på Visma Retail, 070-350 61 16, peter.fischer@visma.com

Om Visma Retails Kundlojalitetsundersökning
Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo och är en riksrepresentativ, statistisk undersökning med 1550 intervjuer med personer i åldrarna 16-75 år. Urvalskriteriet var att den svarande måste vara medlem i minst en kundklubb. De branscher som undersöktes särskilt var dagligvaruhandeln, mode och apotek.

Om Visma Retail
Vi hjälper detaljister att framgångsrikt attrahera kunder till sina handelsplatser, öka försäljning genom förbättrad shoppingupplevelse och skapa lojala kunder. Detta genom smart användning av teknik som stödjer nödvändiga processer på alla nivåer. Vi erbjuder kompletta front- och backoffice-lösningar med ett brett utbud av tjänster. Det inkluderar exempelvis: kassasystem och centrala system för butiksdrift, lojalitetssystem samt tjänster som projektledning, rådgivning, support, teknisk service och IT-drift.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 500 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 300 000 använder Visma som hostingpartner. Koncernen har 5 500 anställda och omsatte 8 338 miljoner norska kronor 2015.

Presskontakt

Malin Carlson

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73