Gå direkt till innehåll
Fyra av tio är oroade över hur myndigheter hanterar personuppgifter

Pressmeddelande -

Fyra av tio är oroade över hur myndigheter hanterar personuppgifter

Många känner oro över hur deras personliga data hanteras av offentliga verksamheter. Det visar en undersökning från Visma som Sifo genomfört, där 38 procent svarade att de är oroliga över hur myndigheter och kommuner behandlar deras personuppgifter.

– Det är olyckligt att fyra av tio känner otrygghet över hur myndigheter hanterar deras personliga data. Den nya dataskyddslagen, GDPR, ökar bland annat kravet på information om hur uppgifter lagras. Förhoppningsvis ökar allmänhetens förtroende när reglerna skärps, säger Sofia Gerstenfeld, vd för Visma Enterprise.

Från och med 25 maj gäller GDPR, en ny lag som harmoniserar skyddet för personuppgifter inom EU. Trots att vi i Sverige har haft personuppgiftslagen (PUL) i tjugo års tid, är det ändå många som känner osäkerhet kring hur offentliga verksamheter hanterar personuppgifter.

Det bekräftas av en undersökning från Visma, genomförd av Sifo, där 38 procent svarade att de är lite eller mycket oroade över hur deras personuppgifter lagras hos svenska myndigheter och kommuner. Motsvarande siffra för unga kvinnor (18-29 år) är 28 procent. Det är den grupp som är minst oroliga.

– Myndigheter och kommuner måste av förklarliga skäl lagra många personuppgifter. Det är ett stort ansvar som inte försvinner, även om de låter andra organisationer behandla datan för deras räkning. Den nya lagen ger anledning att se över IT-stödet och säkerställa att både datasystem och processer lever upp till de nya kraven, säger Sofia Gerstenfeld.

Statistik: Svenskarnas oro över myndigheters och kommuners hantering av personuppgifter

Är du oroad över hur myndigheter och kommuner hanterar och lagrar personliga uppgifter om dig? (i procent)

Totalt Män      Kvinnor
18-29 30-49 50-64 65-79 18-29 30-49 50-64 65-79
Ja, mycket oroad
6 9 6
11 7 2 4 5 1
Ja, lite oroad 32 25
36 34 32 26 28 34 43
Nej, inte särskilt oroad 49 44 44 44 46
61 53 54 44
Nej, inte alls oroad 12 17 12 11 12 11 15 6 10
Tveksam, vet ej 1 4 0 0
2 0 1 1 2

Om undersökningen
Den statistiska undersökningen genomfördes på uppdrag av Visma i samarbete med Kantar Sifo under mars 2018 med 1 000 respondenter

För mer information, kontakta
Sofia Gerstenfeld, vd för Visma Enterprise, 010-141 15 01, sofia.gerstenfeld@visma.com

Ämnen


Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 760 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 300 000 använder Visma som hostingpartner. Koncernen har 6 700 anställda och omsatte 9 300 miljoner norska kronor 2017.

Presskontakt

Sofia Gerstenfeld

Sofia Gerstenfeld

VD Visma Enterprise AB 010-141 15 01