Följ Visma

Fyra av fem känner ingen oro över att bli ersatta av en robot

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2017 07:17 CEST

Inom tjugo år beräknas 2,5 miljoner arbeten i Sverige att utföras av en robot, maskin eller dator. Ändå visar en ny undersökning av Visma genomförd av Sifo, att endast en av fem svenskar känner sig oroade för att arbetslösheten ska öka på grund av det.

– Digital teknik innebär långt fler möjligheter än hot och det är glädjande att så många tycks dela den uppfattningen. I alla projekt för ökad digitalisering är det viktigt att informera om framtidsvisionen för att bemöta den oro för arbetslöshet som ändå finns, säger Sofia Gerstenfeld, vd för Visma Enterprise.

Stiftelsen för strategisk forskning beräknar att 53 procent av alla svenska jobb kommer att ersättas av digital teknik inom tjugo år. I så fall påverkar det 2,5 miljoner människor. Trots det visar en ny undersökning från Visma att endast en av fem är oroade för utvecklingen. Bland dessa är något fler kvinnor än män.

– Det är ett faktum att många traditionella jobb är på väg att försvinna. Bland annat kommer robotar och maskiner att inom kort ge oss 100 procent korrekta bokföringstjänster och tågresor som är garanterat fria från olyckor orsakade av den mänskliga faktorn. Istället föds nya meningsfulla yrken som förbättrar vår livskvalitet, säger Sofia Gerstenfeld.

Bilaga
Svenska folkets oro för att robotar ska ta över arbeten, per län schablonberäknad på antal invånare över 18 år

För mer information kontakta
Sofia Gerstenfeld, vd för Visma Enterprise, 010-141 15 01, sofia.gerstenfeld@visma.com

Statistik: Svenskarnas inställning till att digital teknik väntas ta över många arbeten
Är du orolig för att digitaliseringen, dvs. robotar/maskiner/datorer, ska ta över jobben, och därmed öka arbetslösheten? (i procent)

                                      Totalt          Män         Kvinnor
Ja, mycket orolig            3                 2               5
Ja, ganska orolig            17               15             19
Nej, inte särskilt orolig    57               57             57
Nej, inte alls orolig          21               26             17
Vet ej                               1                 1               2

Om undersökningen
Den statistiska undersökningen genomfördes på uppdrag av Visma i samarbete med Kantar Sifo under mars 2017 med 1 000 respondenter från 18 års ålder. Svarsfrekvensen var 45 procent. 

Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 500 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 300 000 använder Visma som hostingpartner. Koncernen har 5 500 anställda och omsatte 7 855 miljoner norska kronor 2016.