Följ Visma

Fortsatt stort nyföretagande i landet

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2011 10:40 CEST

Under april månad ökade registreringen av nya företag med 27,3 procent jämfört med samma månad i fjol. Det visar färsk statistik som Visma sammanställt från Bolagsverket.

I siffror innebär ökningen att 5 785 nya företag registrerades under april. Det kan jämföras med 4 545 motsvarande månad i fjol. Sedan årsskiftet har nyföretagandet ökat med 31,5 procent i hela landet.

Aktiebolagen fortsätter att svara för den största delen av ökningen. Under april registrerades 69,6 procent fler nya aktiebolag än i april i fjol. Sedan årsskiftet har aktiebolagen ökat med nästan 100 procent och svarar nu för sju av tio nya företag.

Ny trend sedan april i fjol
Trendbrottet för aktiebolagen sammanfaller med de förändringar i regelverken som påbörjades den 1 april förra året, när kravet på aktiekapitalets storlek sänktes från 100 000 kronor till 50 000 kronor. När sedan revisionsplikten för mindre bolag avskaffades i november tog aktiebolagen definitivt över som den absolut vanligaste registreringsformen.

Ökningar i nästan hela landet
Registreringen av nya företag i de fyra vanligaste bolagsformerna – aktiebolag, enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag – har ökat i samtliga län sedan årsskiftet. Under april noterades dock smärre minskningar i två län, Kronoberg (-7,3 procent) och Gävleborg (-2,2 procent).

Den största ökningen under april i år svarar Södermanland för med ett plus på 95,2 procent. Länet toppar också ökningen av nya aktiebolag under månaden med 168,6 procent. Närmast efter när det gäller aktiebolagen kommer Gotland (+138,5 procent) och Västmanland (+ 134,5 procent).

Avvikelser i statistiken
När det gäller registreringen av enskilda firmor, som i Bolagsverkets statistik minskat från cirka 9 000 de första fyra månaderna 2010 till cirka 7 500 motsvarande period i år, ska noteras att enskild näringsverksamhet inte kräver registrering hos Bolagsverket. Sedan årsskiftet har ett par tusen näringsidkare varje månad valt möjligheten att enbart registrera sig för moms och/eller arbetsgivaravgifter hos Skatteverket.

• I det bifogade PDF-dokuemtet finns länsvis statistik för nyföretagandet i april 2011 jämfört med april 2010.

För mer information kontakta
Lars Fredell, informationschef för Visma Spcs AB, 0708-39 69 25, lars.fredell@visma.se

Vismakoncernen är den ledande leverantören av produkter och tjänster inom programvara, outsourcing, inköpslösningar, betalningstjänster, butiksdatalösningar, IT-projekt, anbud och upphandling. Visma förenklar och effektiviserar verksamhetsprocesser hos 240 000 kunder i både privat och offentlig sektor i norra Europa. Koncernen har drygt 4 300 anställda, varav 1 300 i Sverige. Omsättningen uppgick 2010 till 4 168 miljoner norska kronor.

Bifogade filer

PDF-dokument