Följ Visma

Fortsatt snabbt växande nyföretagande

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2011 10:45 CET

Nyföretagandet sätter nu nya rekord varje månad och i februari registrerades hela 40,1 procent fler nya företag än under samma månad i fjol. Det visar färsk statistik som Visma sammanställt från Bolagsverket.

Under februari startades 7 130 nya företag jämfört 5 089 i februari förra året. Aktiebolagen fortsätter att svara för merparten av nyregistreringarna och ökade med 106,8 procent. Detta anses vara en effekt av att kravet på aktiekapitalet halverats och att revision blivit frivillig i mindre bolag.

Sedan årsskiftet har 14 854 nya företag startats i de vanligaste företagsformerna aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Jämfört med de två första månaderna i fjol är det en ökning med 34,7 procent – från 11 024.

- De här siffrorna är en bekräftelse på att människor vågar förverkliga sina drömmar om ett eget företag. Med enklare regelverk och lägre insatskostnader har ett eget företag nu verkligen blivit en tillgänglig möjlighet för allt fler. Det är positivt både för dem och för landet, eftersom de nya jobben på sikt skapas i de nya företagen, säger Rolf Dahlberg, grundare och vd för programföretaget Visma Spcs.

Aktiebolag mest populärt
Den kraftiga ökningen av nya aktiebolag innebär att det registrerades fler aktiebolag i februari i år än det gjordes i samtliga de tre andra vanligaste bolagsformerna under månaden, 4 394 mot 2 736. Fram till för ett år sedan startades i stort lika många aktiebolag som enskilda firmor.

Aktiebolagen ökar i samtliga län och allra mest i Västernorrland, där ökningen blev 220 procent jämfört med februari i fjol. Även i Östergötland (+194,8 procent) och i Kronobergs län (+133,3 procent) noterades kraftiga ökningar.

Sett till samtliga bolagsformer ökar nyregistreringarna i alla län. Den största sammanlagda ökningen svarar även här Västernorrland för med ett plus på 75,9 procent med Östergötland (+72,7 procent) och Gävleborg (+53,6 procent) närmast efter.

• I den bifogade pdf-filen finns länsvis statistik för nyföretagandet i februari 2011 jämfört med februari 2010.

Länkar till annan information:
• Råd för nyföretagare och tips från sådana som redan har startat på www.nustartarviomsverige.se
• Nyheter och inspiration för företagare i iPhone- och Androidapparna Visma Infoline på www.vismaspcs.se/app

För mer information kontakta
Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs AB, 0470-70 60 39, rolf.dahlberg@visma.se
Lars Fredell, informationschef för Visma Spcs AB, 0470-70 60 50, lars.fredell@visma.se

Vismakoncernen är den ledande leverantören av produkter och tjänster inom programvara, outsourcing, inköpslösningar, betalningstjänster, butiksdatalösningar, IT-projekt, anbud och upphandling. Visma förenklar och effektiviserar verksamhetsprocesser hos 240 000 kunder i både privat och offentlig sektor i norra Europa. Koncernen har drygt 4 300 anställda, varav 1 300 i Sverige. Omsättningen uppgick 2010 till 4 168 miljoner norska kronor.

Bifogade filer

PDF-dokument