Följ Visma

Företag sköter allt mer av kommunernas administration

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2011 08:00 CET

Kommuner lägger ofta ut vård och omsorg på entreprenad. En ny enkät visar att det också blir vanligare att låta ett externt företag sköta intern administration. Mer än var fjärde kommun, 27 procent, outsourcar i dag någon del av administrationen. Av dem anger närmare fyra av tio att de kommer att outsourca mer under det närmaste året.

– Den pågående lågkonjunkturen påverkar även kommunerna. Genom att lägga ut intern administration på externa företag kan kommunen enklare dimensionera verksamheten till behoven utan att behöva säga upp eller nyanställa, säger Magnus Hedlund, vd för outsourcingföretaget Visma Services.

Nästan fyra av tio, 37 procent, av de kommuner som i dag outsourcar bedömer att behovet kommer att öka under de kommande tolv månaderna. Ingen av kommunerna tror att behovet kommer att minska. Även bland dem som inte anlitar extern hjälp i dag tror man att det kommer att finnas ett behov under det närmsta året. 16 procent av dem anger att kommunens behov av outsourcingtjänster kommer att öka.

Vill spara pengar
Den vanligaste orsaken till att kommunerna väljer att outsourca en del av administrationen är att minska på kostnaderna, 53 procent, följt av att rätt kompetens saknas inom organisationen, 47 procent. Bland de kommuner som inte outsourcar anger tre av tio, 27 procent, att man vill ha kontroll över hela verksamheten. 14 procent uppger att de aldrig har funderat på möjligheten att ta in extern hjälp.

– För en liten kommun kan det vara både svårt och dyrt att hitta personal med rätt kompetens och att vidareutbilda redan fast personal. Ofta är det mer kostnadseffektivt att outsourca en del av verksamheten till specialister, säger Magnus Hedlund.

Vanligast att outsourca IT-verksamhet
Av kommuner som redan i dag lägger ut en del av administrationen på externa leverantörer anger närmare hälften, 46 procent, att de outsourcar IT-verksamheten. Tre av tio kommuner, 31 procent, anger att de har outsourcat rekryteringen och nästan lika många, 27 procent, lönehanteringen.

Vismas outsourcingbarometer bygger på en enkät som genomfördes 18-26 oktober bland Sveriges kommuner. 131 kommuner svarade på enkäten. Detta är andra gången som outsourcingbarometern presenteras. I det bifogade PDF-dokumentet finns detaljerna i undersökningen.

För mer information, kontakta
Magnus Hedlund, vd för Visma Services, 08-693 90 71, magnus.hedlund@visma.se

Visma gör verksamheter mer effektiva. Koncernen levererar programvara, outsourcingtjänster, inköpslösningar, betalningstjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterade utvecklings- och konsulttjänster. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 320 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 har Visma som hosting-partner. Koncernen har över 5 000 anställda, varav drygt 1 400 i Sverige. 2010 uppgick omsättningen till 4 168 miljoner norska kronor.

Bifogade filer

PDF-dokument