Följ Visma

Företag sämre än offentlig sektor på digitalisering

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2016 07:55 CEST

Svenska företag har inte kommit lika långt i digitaliseringen som offentlig sektor. Det visar Vismas Digitaliseringsindex, som bygger på en ranking från 1 200 vd:ar och ekonomichefer inom svenskt näringsliv och offentlig sektor gällande organisationens digitaliseringsgrad. Medan Sveriges totala digitaliseringsindex når upp till 38 procent är motsvarande siffra för offentlig sektor hela 52 procent.

– Det är anmärkningsvärt att offentlig sektor ligger så långt före vinstdrivande företag. En förklaring kan vara de många administrativa processer som finns i kommuner och landsting. När manuell handläggning reduceras och ledtider kortas sparas både tid och pengar, säger Carola Lissel, vd för Visma Software.

Attestering av fakturor och tidrapportering är de områden där både företag och offentlig sektor har kommit längst med sin digitalisering. Där ligger digitaliseringsgraden på närmare 60 procent. Betydligt sämre placerar sig automatisering av nyckeltal, inkommande fakturor och reseräkningar, där siffran som mest når 30 procent.

– Att både reseräkningar och inkommande fakturor har så pass låg digitaliseringsgrad är förvånande eftersom de är enkla att automatisera och sparar in mycket arbetstid, säger Carola Lissel.

Ranking: grad av digitalisering bland svenska företag och kommuner per funktion

1. Attestflöde 57 %
2. Tidrapportering till lön 57 %
3. Automatisk betalning 46 %
4. Utgående fakturor 31 %
5. Automatiskt uppdaterade nyckeltal 30 %
6. Inkommande fakturor 23 %
7. Reseräkning till lön 22 %

Sveriges totala digitaliseringsindex 38 %

Om Vismas Digitaliseringsindex 2016
Vismas Digitaliseringsindex mäter graden av digitalisering och automatisering av ekonomiska och administrativa processer i både privat och offentlig sektor. Resultatet baseras på en kvantitativ undersökning genomförd under juli 2016 med omkring 1200 svarande vd:ar och ekonomichefer i företag och kommuner. Respondenterna fick gradera på en skala noll till 100 procent hur digitala och automatiserade de anser sina organisationer vara avseende sju frågor om centrala ekonomiska och administrativa processer.

Läs hela rapporten Vismas Digitaliseringsindex 2016.

För mer information kontakta
Carola Lissel, vd för Visma Software, 070-426 61 16, carola.lissel@visma.se

Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, outsourcingtjänster, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Vi förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser både inom privat och offentlig sektor. 400 000 nordeuropeiska kunder använder våra produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 använder oss som hostingpartner. Vi är 7 400 anställda och omsatte 8 338 miljoner norska kronor 2015.

Bifogade filer

PDF-dokument