Gå direkt till innehåll
För mycket fokus på pris i offentliga upphandlingar visar färsk undersökning

Pressmeddelande -

För mycket fokus på pris i offentliga upphandlingar visar färsk undersökning

Anbudsgivare i offentliga upphandlingar upplever att upphandlande myndigheter i Sverige fokuserar för mycket på lågt pris och för lite på kvalitet. Det visar Vismas Anbudsbarometer 2019 som bygger på en undersökning som besvarats av 390 leverantörer i olika branscher under våren 2019.

Mer än 9 av 10 leverantörer menar att det finns utmaningar med att lämna anbud till offentlig sektor. Den huvudsakliga anledningen är att myndigheter har för stort fokus på pris och för lite fokus på kvalitet, men även att kravställningarna är krångliga och förfrågningsunderlagen otydliga.

– Nya LOU 2017 skulle ge större möjlighet att ställa hållbarhetskrav och till exempel ta hänsyn till livscykelkostnader i upphandlingar. Undersökningen visar att utvecklingen fortsätter i en riktning där upphandlande enheter fortfarande i hög grad fokuserar på lägsta pris, säger Marie Ceder, vd för Visma Commerce.

Anbudsbarometern visar att om större fokus lades på kvalitet i en upphandling skulle leverantörerna lämna fler anbud i offentliga upphandlingar. Trenden idag är att andelen upphandlingar där det bara finns en enda anbudslämnande leverantör ökar.

Leverantörer avstår från att lämna anbud i offentliga upphandlingar
Drygt 83% av respondenterna har någon gång avstått från att lämna anbud. De främsta orsakerna är att kravspecifikationerna är irrelevanta och omöjliga att uppnå, att det överlag är för stort fokus på lågt pris och att chansen att vinna upphandlingen är för liten. Knappt 23% av de tillfrågade leverantörerna tycker att det är ett sunt eller mycket sunt upphandlingsklimat i Sverige.

– Offentlig upphandling är ett viktigt verktyg och ett styrmedel för att främja hållbar samhällsutveckling. Ett effektivt nyttjande av skattemedel är mer än fokus på lägsta pris. Även om det förstås går att ställa obligatoriska krav på kvalitet och hållbarhet och sedan utvärdera på lägsta pris, så ser vi inte att utvärderingsgrunderna "bästa förhållandet mellan pris och kvalitet" och "kostnad" (ex. LCC) används i den utsträckning jag hade trott och hoppats på, säger Marie Ceder.

Bristande kunskap om tillåten dialog med upphandlande myndigheter
Knappt hälften av respondenterna kontaktar idag upphandlande myndigheter innan en upphandling. Den vanligaste orsaken är att leverantörerna inte vet om att man får ta kontakt innan en upphandling. Ytterligare en orsak är att man saknar kännedom om kommande upphandlingar.

– Upphandlarna har blivit mer positiva till dialog och vi ser ett tydligt mönster som visar att offentlig sektor jobbar mer aktivt med detta. Vi måste våga prata med varandra och göra det på ett tidigt stadium i processen. Vår undersökning visar att upphandlande myndigheter kan bli bättre på dialog, säger Marie Ceder.

Leverantörer generellt negativa till hur myndigheter följer upp avtal
Endast 15% av respondenterna anser att upphandlande myndigheter är bra på avtalsuppföljning. Något som skulle ge möjlighet att mer effektivt kontrollera att krav följs och att underlag finns att avsluta de avtal som inte håller måttet.

– Jag tror på dialog, kunskapsspridning och digitalisering för att uppnå bästa möjliga samhällsnytta med offentlig upphandling. För oss är det viktigt att verka för ett sunt upphandlingsklimat där affärsmöjligheterna görs tillgängliga för så många potentiella anbudsgivare som möjligt och där digitalisering underlättar samarbetet mellan leverantör och köpande organisation både innan, under och efter en upphandling, avslutar Marie Ceder.

Om Visma Anbudsbarometer
Vismas Anbudsbarometer 2019 bygger på en enkät som besvarats av 390 leverantörer i olika branscher mellan 11 och 26 april 2019. Samtliga svar kommer från leverantörer som är kunder till Visma Opic och svarsfrekvensen var 87%. Enkäten är en indikator på hur leverantörer i offentlig upphandling upplever det svenska upphandlingsklimatet. Undersökningen mäter leverantörers uppfattning till offentliga upphandlingar och belyser trender.

Läs mer
Ladda ner rapporten "Visma Anbudsbarometer 2019" i sin helhet här.

För mer information, kontakta gärna
Marie Ceder, vd för Visma Commerce, 010-14 13 341, marie.ceder@visma.com

Ämnen

Kategorier


Visma erbjuder programvara och tjänster som förenklar, digitaliserar och effektiviserar affärsprocesser inom privat och offentlig sektor. Koncernen verkar i Norden, Benelux, Centraleuropa och Östeuropa. Med fler än 9 500 anställda, 1 000 000 kundavtal och en omsättning på 1 199 miljoner euro under 2018 är koncernen ett av de ledande programvaruföretagen i Europa.

Presskontakt

Marie Ceder

Marie Ceder

Vd Visma PubliTech AB 070-261 33 41