Gå direkt till innehåll
Fler ansöker om skuldsanering

Pressmeddelande -

Fler ansöker om skuldsanering

Under 2016 ansökte 12 300 svårt skuldsatta personer om skuldsanering, en ökning med 10 procent jämfört med året innan. De senaste fem åren har antalet ansökningar om skuldsanering ökat med 46 procent, det visar statistik som Visma har sammanställt från Kronofogden.

– Det är viktigt att ta tag i sina skulder så tidigt som möjligt för att undvika risken att hamna i en livslång skuld. Skuldsanering kan vara ett sätt att komma på fötter igen, säger Elinor Sjögren, skuldrådgivare på Visma Collectors.

Under 2016 ansökte 12 349 personer om skuldsanering, vilket var 10 procent fler än 2015. Antalet personer som ansökte om skuldsanering ökade i 17 av 21 län. Störst procentuella ökning av antalet ansökningar skedde i Sörmland och Gävleborg med 39 respektive 23 procent. I fyra av länen sjönk antalet. På Gotland var minskningen som störst, med 22 procent, följt av Värmland med 12 procent.

Cirka 28 000 personer får i dagsläget hjälp med skuldsanering. I 62 procent av ärendena som fick beslut under 2016 beviljades skuldsanering.

De senaste fem åren har antalet personer som ansöker om skuldsanering ökat med 46 procent. Den 1 november 2016 infördes nya regler som bland annat gör det enklare att ansöka om skuldsanering, vilket lett till en ännu högre ökningstakt. Under perioden november 2016–januari 2017 ökade antalet personer som ansöker om skuldsanering med hela 112 procent jämfört med motsvarande period året innan.

– För att undvika att skuldsätta sig är det viktigt att se över sina levnadskostnader och försöka skapa sig en buffert. Förhoppningsvis kommer fler personer kunna fullfölja sina betalningsplaner med de nya reglerna, säger Elinor Sjögren.

Tips till dig som är skuldsatt:
- Se över vilka av dina levnadskostnader du kan minska.
- Upprätta och följ en budget.
- Kontakta fordringsägarna för att ta fram en avbetalningsplan.
- Sök hjälp hos budgetrådgivare i din kommun

Tips till dig som skickar fakturor:
- Var proaktiv, gör en kreditupplysning innan leverans.
- Låt det inte gå för lång tid mellan leverans och fakturering.
- Upprätta tydliga avtal.
- Ha fasta rutiner för fakturering.

Bilagor
- Antal personer som ansökt om skuldsanering per kommun
- Antal personer som har fått hjälp med skuldsanering per kommun
- Antal personer som ansökt om skuldsanering samt antal personer som har fått hjälp med skuldsanering per län

För mer information kontakta
Elinor Sjögren, skuldrådgivare på Visma Collectors, 073-052 85 33, elinor.sjogren@visma.com

Detta är skuldsanering
Skuldsaneringslagen har funnits sedan 1994. Ansökningarna på årsbasis har ökat stadigt sedan 2009. Den som beviljas skuldsanering betalar av sina skulder i så hög grad som Kronofogden bedömer är möjligt. Vanligtvis sker detta under en femårsperiod och därefter avskrivs resterande skuld. För att beviljas ska man vara så svårt skuldsatt att man inte kan betala sina skulder inom överskådlig framtid. Fordringsägarna får i många fall nöja sig med att bara en del av skulden blir betald. Det är långt ifrån alla svårt skuldsatta som ansöker om skuldsanering och ännu färre som får det beviljat.

Nya regler för skuldsanering
Den 1 november 2016 infördes nya regler som ska göra det enklare att bli skuldfri. Reglerna underlättar för den skuldsatte då bland annat själva ansökningsprocessen blivit enklare. Kronofogden hjälper också numera den skuldsatte att fördela ut återbetalningar till borgenärerna, samt att två månader, juni och december, har blivit betalningsfria. Dessutom är chansen att en person kan få skuldsanering fler än en gång större än tidigare.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 500 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 300 000 använder Visma som hostingpartner. Koncernen har 5 500 anställda och omsatte 8 338 miljoner norska kronor 2015.

Presskontakt

Malin Fredriksson

Malin Fredriksson

Presskontakt Pressansvarig Visma +46 73 313 43 88

Relaterat material