Följ Visma

Färre företag går i konkurs

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2016 07:35 CET

Företagskonkurserna i Sverige minskade med 7 procent under årets nio första månader jämfört med samma period förra året, enligt statistik från SCB som Visma har sammanställt.

Hittills i år har 4 423 företag gått i konkurs i Sverige, vilket är en minskning med 7 procent jämfört med motsvarande period förra året. Totalt har 4,3 av 1 000 företag gått i konkurs under året, vilket påverkat 12 082 anställda.

– En konkurs kan såklart bero på många olika saker. Ofta är det avgörande för ett företags överlevnad att få in betalningar och likvida medel i tid, säger Anders Lindén, kundansvarig på Visma Collectors AB.

Stora regionala skillnader
I Västmanland går lägst andel av företagen i konkurs och i länet minskade även antalet konkurser per 1 000 företag som mest. Här gick 2,3 av 1 000 företag i konkurs, vilket är en minskning med 43 procent jämfört med förra året.

I Gävleborg föll antalet konkurser med 30 procent och i Dalarna var nedgången 23 procent. Värmland går dock mot strömmen. Här ökade antalet konkurser med hela 27 procent under årets första nio månader.

– Det är viktigt både för stora och små företag att se över sina rutiner. De bör undersöka om det finns sätt att öka förutsättningarna att få betalt för de varor och tjänster man faktiskt levererar, säger Anders Lindén.

Fem tips för att få betalt snabbare

  • Ingå tydliga avtal 
  • Lär känna din kund innan du inleder affären, gör en kreditupplysning
  • Ha tydliga rutiner för din fakturering och kravhantering
  • Våga påminna dina kunder när de är sena med betalningar
  • Ta hjälp av tredje part


Bilagor: Statistik per län över procentuell förändring samt konkurser per 1 000 företag.

För mer information, kontakta
Michael Marchal, vd för Visma Collectors, 042-24 74 20 , michael.marchal@visma.com

Om statistiken
Statistiken kommer från SCB och omfattar antalet konkurser hos aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, enskilda firmor och övriga juridiska personer. Statistiken om antal företag per län kommer från Bolagsverket.

Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, outsourcingtjänster, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Vi förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser både inom privat och offentlig sektor. 400 000 nordeuropeiska kunder använder våra produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 använder oss som hostingpartner. Vi är 7 400 anställda och omsatte 8 338 miljoner norska kronor 2015.