Följ Visma

ECPAT Sverige får effektivare ekonomiadministration och bättre spårbarhet med affärssystem från Visma

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2016 08:17 CEST

ECPAT är en intresseorganisation som arbetar med att förhindra barnsexhandel. I takt med att ECPAT växer behövde de ett nytt affärssystem för kunna effektivisera ekonomiarbetet, få bättre spårbarhet och underlätta den ekonomiska transparensen. Valet föll på det molnbaserade Visma.net Financials.

– För en intresseorganisation som har en nollvision, som innebär att alla medel ska återinvesteras i verksamheten, är det särskilt viktigt att kunna effektivisera arbetet. Med affärssystemet kommer EPCAT få bättre kontroll och automatisera sina verksamhetsprocesser, såsom utbetalningar. Genom schemaläggning och ett automatiserat attestflöde med godkännande på webb och i smartphone sparar de både tid och resurser, säger Carola Lissel, vd för Visma Software.

Ett molnbaserat flexibelt system som är utvecklingsbart, inte kräver stora uppgraderingar och kan kombineras med andra verksamhetssystem var viktiga egenskaper vid valet av nytt affärssystem. ECPAT sökte en lösning för att effektivisera den löpande bokföringen och fakturabetalningar, göra det enklare att ta fram resultatrapporter och öka sin transparens.

– Som intresseorganisation har vi ett stort ansvar vad gäller transparens både externt och internt. Visma.net ger oss verktygen att ta fram och distribuera våra prognoser och analyser. Med elektronisk fakturahantering och automatisk kontering får vi smidigare flöden och en ökad spårbarhet i transaktionerna. Genom att minska det administrativa arbetet kan vi dessutom ägna mer tid åt vår kärnverksamhet, säger Anders L Pettersson, generalsekreterare på ECPAT.

En avgörande faktor för ECPAT i valet av affärssystem var även Vismapartnern Deskjockeys förmåga att kunna sätta sig in i organisationens behov och hitta en lösning som utgick från deras specifika verksamhet.

För mer information, kontakta
Carola Lissel, vd för Visma Software AB, 070-426 61 16, carola.lissel@visma.com
Kristina Sandberg, kanslichef på ECPAT, krístina.sandberg@ecpat.se

Om ECPAT
ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar mot barnsexhandel och grundades 1996. ECPAT Sverige är medlem i ECPAT Internationals globala nätverk av 90 organisationer i 82 länder.

Om Visma Software
Visma Software är en del av Visma-koncernen som erbjuder ekonomi- och affärssystem för tillväxt, utveckling, effektivitet och nya möjligheter i verksamheten.

Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, outsourcingtjänster, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Vi förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser både inom privat och offentlig sektor. 400 000 nordeuropeiska kunder använder våra produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 använder oss som hostingpartner. Vi är 7 400 anställda och omsatte 8 338 miljoner norska kronor 2015.

Bifogade filer

PDF-dokument