Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Drygt 70 000 nya företag beräknas i år

Intresset för att starta företag fortsätter att vara stort. Sämre konjunkturläge efter sommaren gör dock att Visma skriver ner prognosen för nystartandet något. Trots detta beräknas 2011 bli ett nytt rekordår med drygt 70 000 nya företag. Det motsvarar en ökning med 10 procent.

Förra året startades 65 000 nya företag i Sverige, vilket var nytt rekord. I våras fortsatte den positiva trenden och i april angav Vismas prognos att 75 000 nya företag skulle startas under året.

– Sedan dess har konjunkturläget försämrats påtagligt, vilket rimligen även påverkar nyföretagandet. September månads siffror kommer därför att bli väldigt viktiga för utvecklingen resten av året. Förra årets rekordnotering är dock fortfarande klart hotad, säger Lars Fredell, informationschef hos Visma.

Åtta starka månader
Utgångsläget är bra. Under årets åtta första månader startades drygt tre procent fler företag än under de nio första månaderna i fjol. Från januari till och med augusti 2011 har 47 836 företag registrerats, vilket ska jämföras med 46 348 från januari till och med september 2010.

Efter krisåret 2009 ökade antalet nya företag stadigt under 2010. Två viktiga regelförändringar – halveringen av aktiekapitalet i april 2010 och avskaffandet av revisionsplikten i mindre bolag i november – gjorde det enklare för fler att ta steget till eget företagande.

Förra hösten fick nyföretagandet väldig fart och året slutade på en ökning med hela 19,1 procent – från 54 619 under 2009 till 65 072 under 2010. Fram till och med augusti i år var takten till och med något bättre än förra hösten. Nyregistreringarna i de fyra vanligaste företagsformerna aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag står just nu på plus 19,4 procent.

På väg mot ett nytt rekordår
– I prognosen för hela 2011 antas utvecklingen få lägre takt än under den senare delen av 2010, när i genomsnitt drygt 6 000 företag registrerades varje månad. Bedömningen är dels att effekten av fjolårets regelförändringar avtar, dels att konjunkturen verkar i negativ riktning, säger Lars Fredell.

– Trots detta kan 2011 mycket väl bli ett nytt rekordår. Med ett riksgenomsnitt på 10 procents ökning räknar vi med att det blir cirka 71 500 företagsregistreringar innan året är slut.

Skillnad mellan länen
Flest nya företag kommer som vanligt Stockholms län att svara för. Där startas ett av tre nya företag. De största procentuella ökningarna förväntas i Jämtland, Värmland och Södermanland, medan de mest blygsamma spås för Kronobergs, Gävleborgs och Kalmar län.

I siffrorna har den förmodade utvecklingen i respektive län prognostiserats utifrån antalet nya företag hittills i år och utfallet från de fyra sista månaderna i fjol. Alla län får ökningar sett till hela året, men minskningar under de fyra sista månaderna. Länsvisa prognoser finns på nästa sida.

För mer information, kontakta
Lars Fredell, informationschef för Visma Spcs AB, 0708-39 69 25, lars.fredell@visma.se

Ämnen

Taggar


Vismakoncernen är den ledande leverantören av produkter och tjänster inom programvara, outsourcing, inköpslösningar, betalningstjänster, butiksdatalösningar, IT-projekt, anbud och upphandling. Visma förenklar och effektiviserar verksamhetsprocesser hos 240 000 kunder i både privat och offentlig sektor i norra Europa. Koncernen har drygt 4 300 anställda, varav 1 300 i Sverige. Omsättningen uppgick 2010 till 4 168 miljoner norska kronor.

Presskontakt

Malin Fredriksson

Malin Fredriksson

Presskontakt Pressansvarig Visma +46 73 313 43 88

Relaterat material

Relaterade nyheter