Gå direkt till innehåll
Digitala satsningar förväntas öka mest i offentlig sektor

Pressmeddelande -

Digitala satsningar förväntas öka mest i offentlig sektor

Investeringarna i mjukvara och satsningar på digital kompetens antas bli större i offentlig sektor än i privat, de kommande åren. 38 procent inom offentlig sektor tror att investeringarna i mjukvara ökar mer än i personal, jämfört med 31 procent i privat sektor. Det visar Vismas rapport Det digitala samhället, som bygger på en undersökning bland 1 400 svenska verksamheter.

– Det finns stor potential för offentlig sektor att effektivisera administrativa processer. Två viktiga framgångsfaktorer vid en IT-investering är att det finns integrationer mellan systemen och att användarna har rätt kompetens, säger Sofia Gerstenfeld, vd för Visma Enterprise.

Regeringen storsatsar på digitalisering, nu senast genom tillkännagivandet av en ny myndighet i Sundsvall för digitalisering av offentlig sektor. Den nya myndigheten ska styra och samordna insatserna för att offentlig sektor ska kunna ta tillvara de besparingar och positiva effekter som digitaliseringen bidrar till.

I Vismas rapport Det digitala samhället framkommer att 38 procent i offentlig sektor tror att investeringarna i mjukvara kommer att överstiga investeringarna i personal, det närmaste året. 28 procent har en motsatt uppfattning. Motsvarande siffror för privat sektor är 31 respektive 42 procent. Samtidigt tror fler i offentlig än privat sektor att satsningen på digital kompetens ökar kraftigt de närmaste tre åren, 25 procent jämfört med 20 procent.

– Digital kompetens är guld, men samtidigt flyktig. Därför är löpande vidareutbildning av personalen en nödvändighet för att matcha den snabba utvecklingen, säger Sofia Gerstenfeld.

För mer information kontakta
Sofia Gerstenfeld, vd för Visma Enterprise, 010-141 15 01, sofia.gerstenfeld@visma.com

Statistik: Svenska organisationers förväntningar på digitala satsningar

Vad tror du kommer att öka mest procentuellt det närmaste året på din arbetsplats - investeringar i personal eller investeringar i mjukvara? (i procent)

Totalt Offentlig sektor Privat sektor
Investeringar i personal 40 28 42
Investeringar i mjukvara 33 38 31
Ingen skillnad 19 23 18
Vet ej 9 11 8


Hur kommer era satsningar på digital kompetens i företaget att förändras de kommande tre åren? (i procent)

Totalt Offentlig sektor Privat sektor
Kraftigt öka 21 25 20
Öka något 62 59 63
Oförändrat 12 10 12
Minska något 0 0 0
Minska kraftigt 0 0 0
Vet ej 6 6 5

Om rapporten - Det digitala samhället
Vismas rapport Det digitala samhället analyserar digitalisering utifrån tre teman: digitalisering och individen, dagens och framtidens digitala organisationer samt det uppkopplade samhället. Med digitaliseringen menas här övergången till allt fler digitala verktyg, som automatiserar och effektiviserar, samt hur individer, organisationer och samhället påverkas av skiftet. Rapporten bygger på en statistiskt säkerställd Sifo-undersökning genomförd bland 1 008 svenskar samt en undersökning som besvarats av 1 402 organisationer. Båda undersökningarna är genomförda i juni 2017. I rapporten bidrar också Vismas digitaliseringsexpert Pär Johansson med analyser av och reflektioner kring digitaliseringen av organisationer och samhället.

Ämnen


Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 760 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 300 000 använder Visma som hostingpartner. Koncernen har 6 600 anställda och omsatte 7 855 miljoner norska kronor 2016.

Presskontakt

Sofia Gerstenfeld

Sofia Gerstenfeld

VD Visma Enterprise AB 010-141 15 01