Följ Visma

Det starka nyföretagandet planade ut i maj

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2011 15:30 CEST

Under maj månad ökade registreringen av nya företag med 5,5 procent jämfört med samma månad i fjol. Det visar färsk statistik som Visma sammanställt från Bolagsverket.

I siffror innebär ökningen att 6 363 nya företag registrerades under maj. Det ska jämföras med 6 030 motsvarande månad i fjol. Sedan årsskiftet har nyföretagandet ökat med 25,7 procent.

Aktiebolagen fortsätter att svara för den stora delen av ökningen. Under maj registrerades 21,5 procent fler nya aktiebolag än i maj i fjol. Sedan årsskiftet svarar aktiebolagen för nästan sju av tio nya företag.

Stora regionala skillnader
Registreringen av nya företag i de fyra vanligaste bolagsformerna – aktiebolag, enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag – uppvisar den här gången stora regionala skillnader. Mest ökade nyföretagandet under månaden i Värmland (+20,3 procent), Västernorrland (+19,7 procent) och Norrbotten (+18,8 procent). Tio av tjugoen län uppvisar minskningar och störst är tappet i Jämtland med minus 24,4 procent.

Sedan årsskiftet har dock antalet registrerade företag ökat i samtliga län, mest i Jämtland (+44,3 procent) och minst i Gävleborg (+10,2 procent). I hela landet ligger ökningen på 25,7 procent.

På väg mot nytt rekord
- Trots en något blygsammare ökning i maj än tidigare månader i år pekar utvecklingen på att vår prognos för hela 2011 - med en ökning från 65 000 registreringar i fjol till 75 000 i år – står sig. Det skulle innebära ett nytt rekord för landet. Kraften i nyföretagandet är fortsatt mycket stark, säger Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs.

- Trendbrottet för registrerandet av nya aktiebolag sammanfaller med de förändringar i regelverken som påbörjades förra våren, när kravet på aktiekapitalets storlek sänktes från 100 000 kronor till 50 000 kronor. När sedan revisionsplikten för mindre bolag avskaffades i november tog aktiebolagen definitivt över som den absolut vanligaste registreringsformen, förklarar Rolf Dahlberg.

Avvikelser i statistiken
När det gäller registreringen av enskilda firmor, som i Bolagsverkets statistik minskat från cirka 11 300 de första fem månaderna 2010 till cirka 9 400 motsvarande period i år, ska noteras att enskild näringsverksamhet inte kräver registrering hos Bolagsverket. Sedan årsskiftet har ett par tusen näringsidkare varje månad valt möjligheten att enbart registrera sig för moms och/eller arbetsgivaravgifter hos Skatteverket.

• I den bifogade pdf-filen finns länsvis statistik för nyföretagandet 2011 jämfört med 2010.

För mer information kontakta
Lars Fredell, informationschef för Visma Spcs AB, 0470-70 60 50, lars.fredell@visma.se
Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs AB, 0470-70 60 39, rolf.dahlberg@visma.se

Vismakoncernen är den ledande leverantören av produkter och tjänster inom programvara, outsourcing, inköpslösningar, betalningstjänster, butiksdatalösningar, IT-projekt, anbud och upphandling. Visma förenklar och effektiviserar verksamhetsprocesser hos 240 000 kunder i både privat och offentlig sektor i norra Europa. Koncernen har drygt 4 300 anställda, varav 1 300 i Sverige. Omsättningen uppgick 2010 till 4 168 miljoner norska kronor.

Bifogade filer

PDF-dokument