Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Det starka nyföretagandet fortsätter

Registreringen av nya företag fortsätter att ligga på en hög nivå. I januari startades 5 415 nya aktiebolag, den näst största månadsnoteringen någonsin. Rekordet sattes i januari 2011. Det här visar färsk statistik som Visma sammanställt från Bolagsverket.

Minskningen av nya aktiebolag innebär samtidigt att det samlade nyföretagandet minskade något i januari i år jämfört med motsvarande månad förra året. I de fyra vanligaste företagsformerna registrerades totalt 7 256 nya företag i januari 2012, jämfört med 7 724 i januari i fjol – en minskning med 6,1 procent.

– Att aktiebolagen minskar något i antal beror framför allt på att de omedelbara effekterna av två viktiga regeländringar 2010 nu håller på att avta. När revisionsplikten i mindre bolag togs bort i november 2010 gav detta en rejäl skjuts åt nyföretagandet. Kring förra årsskiftet noterades några av de största nytillskotten av aktiebolag någonsin, säger Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs. 

Ojämnt fördelade förändringar
De regionala skillnaderna är som vanligt tämligen stora när det gäller en enskild månad. Bara tre län fick ökningar när det gäller nyregistreringen i de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag.

Den största ökningen noterades i Örebro län, som fick ett plus på 25,0 procent. Även Gotland hade en rejäl ökning (18,9 procent), medan Västmanland ökade med mer blygsamma 0,6 procent.

Övriga 18 län hade oförändrade antal nya företag eller minskningar. Mest minskade nyregistreringarna i Jämtland (-17,2 procent), Östergötland (-17,1 procent) och Värmland (-16,5 procent). De tre länen hade å andra sidan goda ökningar under hela förra året.

Näst flest nya aktiebolag
Minskningen i januari låg nästan helt och hållet på aktiebolagen. De enskilda firmorna, handels- och kommanditbolagen ökade från 1 776 i januari i fjol till 1 841 i januari i år.

Noteringen för nya aktiebolag är trots detta den nästa största någonsin. Så här ser den historiska topplistan ut:
Januari 2011: 5 948
Januari 2012: 5 415
December 2010: 5 222
Februari 2011: 4 394
Mars 2011: 4 244

– Det stora intresset för aktiebolag beror framför allt på att regelverket blev enklare när aktiekapitalkravet halverades och revisionsplikten togs bort 2010. Det visar att positiva regelförändringar är bra för företagandet och ofta ger snabb effekt, säger Rolf Dahlberg.

Förra året var sju av tio nya företag aktiebolag. 43 959 nya aktiebolag registrerades 2011. Så många har aldrig tidigare registrerats i landet.

• I den bifogade PDF-filen finns länsvis statistik för januari månad 2012 jämförd med januari 2011.

För mer information, kontakta

Lars Fredell, pressansvarig hos Visma, 0708-39 69 25, lars@fredell.se
Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs AB, 0470-70 60 39, rolf.dahlberg@visma.se

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Visma gör verksamheter mer effektiva. Koncernen levererar programvara, outsourcingtjänster, inköps- och anbudslösningar, betalningstjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterade utvecklings- och konsulttjänster. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 har Visma som hosting-partner. Koncernen har över 5 000 anställda, varav drygt 1 400 i Sverige. 2010 uppgick omsättningen till 4 168 miljoner norska kronor.

Presskontakt

Alice Helleday

Alice Helleday

Presskontakt Presskontakt för Visma Sverige 070-358 19 71

Relaterat material

Relaterade nyheter