Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Branschen befarar mer svartjobb när rut och rot sänks

Nio av tio företagare inom rut- och rotbranschen, 86 procent, tror att det kommer att bli mer svartjobb om avdragen sänks som planerat från årsskiftet. Varannan företagare tror att deras verksamhet kommer att påverkas i hög eller mycket hög grad, enligt en undersökning som genomfördes i september av ekonomiföretaget Visma.

– Det är oroväckande att så många företag tror att den planerade sänkningen av rot- och rutavdragen kan slå mot deras företag, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs. 

Under förra året var drygt 68 000 företag verksamma inom rotbranschen i Sverige. Totalt gjordes rotavdrag för nära 17 miljarder kronor under 2014. Inom rutbranschen var drygt 18 000 företag verksamma och det gjordes rutavdrag för drygt tre miljarder under förra året.

Den planerade sänkningen innebär att rotavdraget sänks från 50 till 30 procent. För rutavdraget sänks taket från 50 000 till 25 000 kronor per år.

Enligt Vismas nya undersökning befarar hela 86 procent av de svarande företagen att sänkningen kommer att leda mer svartjobb i branschen. Bara tre procent tror inte att det kommer att leda till mer svartjobb.

– Att göra fler jobb vita var en av de främsta anledningarna till att rut- och rotavdragen infördes. Sänkningen skapar nu stor oro bland företagen i dessa branscher, säger Boo Gunnarson.

Undersökningen visar även att hela 78 procent av de svarande tror att sänkningen kommer att påverka deras egen verksamhet. 51 procent tror att den egna verksamheten kommer att påverkas i hög eller mycket hög grad. Bara tre procent tror att sänkningen kommer att gå obemärkt förbi.

Skillnader mellan rut- och rotbranschen
Lika stor andel företagare i rut- som rotbranschen tror att sänkningen kommer att i hög grad påverka deras företag. Däremot befarar fler företag inom rotbranschen, 88 procent, att det kommer att bli mer svartjobb i branschen. Motsvarande andel för rutbranschen är 75 procent.

Rutföretagarna ser dock mer negativt på branschens framtidsutsikter. Hela 42 procent tror att framtidsutsikterna är dåliga eller mycket dåliga vilket kan jämföras med 29 procent inom rotbranschen. Bara 26 procent inom rutbranschen tror att framtidsutsikterna är goda eller mycket goda. Inom rotbranschen ser närmare hälften av företagarna, 46 procent, ljust på framtiden.

Om undersökningen
Enkätundersökningen genomfördes mellan den 11 och 17 september 2015. Totalt deltog 585 företag från hela landet. Av dessa verkar 371 inom rotbranschen och 103 inom rutbranschen, medan 111 verkar inom båda branscherna.

Bilagor
- Diagram 1: Branschens framtidsutsikter, uppdelat på rut- och rotföretag.
- Diagram 2: Påverkar sänkningen er verksamhet? Uppdelat på rut- och rotföretag.
- Diagram 3: Leder sänkningen till fler svartjobb? Uppdelat på rut- och rotföretag.

För mer information, kontakta
Boo Gunnarson, Företagarexpert, Visma Spcs 070-872 72 32

Ämnen

Kategorier


Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, outsourcingtjänster, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Vi förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser både inom privat och offentlig sektor. 400 000 nordeuropeiska kunder använder våra produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 använder oss som hostingpartner. Vi är 6 700 anställda och omsatte 7 100 miljoner norska kronor 2014.

Presskontakt

Malin Carlson

Malin Carlson

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige +46 730 86 93 73