Följ Visma

Börsnoterad fastighetskoncern väljer ekonomisystem från Visma

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2016 07:31 CET

Liksom många andra branscher kan fastighetsbranschen dra nytta av digitaliseringen för att effektivisera och automatisera sina organisationer, genom att se över sina affärssystem. Ett företag som gjort det är den börsnoterade fastighetskoncernen Castellum, när de nu väljer ett ekonomisystem från Visma.

– Digitaliseringen av fastighetsbranschen ger en rad möjligheter. Fastighetsbolagen kan använda den digitala tekniken för att effektivisera både själva fastighetsförvaltningen och den interna ekonomiavdelningen. Det görs genom att skapa enhetliga arbetssätt och automatiserade processer, säger Carola Lissel, vd för Visma Software.

Castellum är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med över 400 anställda. Koncernen är inriktad på kommersiella fastigheter och hjälper sina kunder att växa. I samband med införandet av Visma Control kommer en samordnad central ekonomifunktion att skapas.

– Med den nya lösningen får våra fem regioner ett enda arbetssätt och en enda installation. Det är en förutsättning för den nya, samordnade ekonomifunktionen. Det var också avgörande att många andra fastighetsbolag använder samma ekonomisystem. Vi tog själva kundreferenser med väldigt gott resultat, säger Gudrun Dahlberg, ekonomichef på Castellum.

För mer information, kontakta
Carola Lissel, vd för Visma Software AB, tel 070-426 61 16, carola.lissel@visma.com
Gudrun Dahlberg, ekonomichef på Castellum AB, tel 070-644 74 58, gudrun.dahlberg@castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 70 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager och industri med en total uthyrningsbar yta om 4,7 miljoner kvadratmeter. Fastigheterna finns i 20 städer från Luleå i norr till Malmö och Köpenhamn i söder och ägs och förvaltas under det gemensamma varumärket Castellum.

Visma Software är en del av Visma-koncernen som erbjuder ekonomi- och affärssystem för tillväxt, utveckling, effektivitet och nya möjligheter i verksamheten. 

Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, outsourcingtjänster, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Vi förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser både inom privat och offentlig sektor. 400 000 nordeuropeiska kunder använder våra produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 använder oss som hostingpartner. Vi är 7 400 anställda och omsatte 8 338 miljoner norska kronor 2015.