Gå direkt till innehåll
82 procent av skattebetalarna vill se miljökrav vid upphandlingar

Pressmeddelande -

82 procent av skattebetalarna vill se miljökrav vid upphandlingar

Mer än åtta av tio medborgare, 82 procent, tycker att kommuner ska ställa särskilda miljökrav vid upphandling av varor och tjänster. Det visar en ny Sifo-undersökning genomförd på uppdrag av Visma.

– Det sänder en tydlig signal till landets kommuner att en så stor andel av invånarna vill se särskilda miljökrav vid upphandlingar. Precis som allt fler privatpersoner gör miljövänliga val i mataffären förväntar sig många också motsvarande av de som köper in varor och tjänster till våra samhällstjänster, säger Daniel Simonsson, upphandlingsexpert på Visma Commerce.

Önskan om särskilda miljökrav är större bland kvinnor jämfört med män. Hela 85 procent av kvinnorna vill se sådana krav medan 79 procent av männen svarar detsamma.

Det finns idag goda möjligheter att ställa miljökrav i de digitala upphandlings- och inköpssystem som erbjuds på marknaden. Det går att ställa krav såväl på leverantören som på varorna och tjänsterna som levereras. Det finns också relativt avancerade lösningar för att följa upp så att leverantörerna också efterlever de uppsatta kraven under hela avtalstiden. Inköpssystemen kan också visa vilka varor och tjänster som är miljömärkta.

– Systemen för upphandlingar och anbud är i sig ett viktiga steg mot mindre miljöpåverkan och bidrar till ett hållbart upphandlingsklimat. Den administrativa processen genomförs helt digitalt, vilket i praktiken innebär att inga handlingar behöver skrivas ut på papper, något som också har positiv inverkan på miljön, säger Daniel Simonsson.

Fem tips till offentliga inköpare för att öka miljöhänsynen vid upphandlingar

 1. Ställ tydliga miljökrav på leverantören redan i kvalificeringen
  Släpp inte in anbudsgivare i upphandlingen som inte klarar grundläggande miljökrav.
 2. Ställ miljökrav på varorna och tjänsterna i underlaget
  Säkerställ att de varor och tjänster som beskrivs i underlaget också produceras på ett miljömässigt korrekt sätt exempelvis genom miljömärkning. Ställs inte dessa krav tydligt kan man tvingas välja varor eller tjänster som kanske är billigare men sämre för miljön.
 3. Ta med miljöpåverkande faktorer i utvärderingen
  Premiera de leverantörer som klarar högre miljökrav än andra. Sätt poäng och vikta miljöpåverkan.
 4. Ställ miljökrav som särskilda avtalsvillkor
  Om du vet att vissa krav är för tuffa att ställa vid anbudslämning, men är något som marknaden kan leverera på sikt, kan du formulera det som avtalsvillkor som ska uppfyllas en viss tid in i avtalsperioden, till exempel efter ett år.
 5. Formulera kraven så att de går att följa upp
  Var noga med att formulera miljökraven så att man verkligen kan följa upp att de efterlevs. Det är bättre att ställa färre tydliga och mätbara krav än svepande formuleringar som blir svåra att bedöma i leveransen.

Statistik: Miljökrav vid upphandling
Tycker du att kommuner skall ställa speciella miljökrav vid upphandlingar av varor och tjänster eller tycker du inte det?
                                       Totalt     Män     Kvinnor
Ja det tycker jag             81,8       79,3     84,6
Nej det tycker jag inte     8,7         12,0     5,1
Vet ej                               9,5         8,7       10,3

För mer information kontakta
Daniel Simonsson, upphandlingsexpert på Visma Commerce, 010- 141 32 27, daniel.simonsson@visma.com

Om undersökningen
Den statistiska undersökningen genomfördes av Kantar Sifo på uppdrag av Visma, under mars 2017. Totalt svarade 1 000 personer äldre än 18 år. Svarsfrekvensen var 45%.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 600 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 300 000 använder Visma som hostingpartner. Koncernen har 5 500 anställda och omsatte 7 855 miljoner norska kronor 2016.

Presskontakt

Marie Ceder

Marie Ceder

Vd Visma PubliTech AB 070-261 33 41