Gå direkt till innehåll
2011 nytt rekordår för nyföretagandet

Pressmeddelande -

2011 nytt rekordår för nyföretagandet

Det blev rekordnoteringar för antalet nya företag i landet det gångna året. Drygt 69 000 företag registrerades och andelen aktiebolag har aldrig tidigare varit så stort. Det visar färsk statistik som program- och tjänsteföretaget Visma sammanställt från Bolagsverket.

Aktiebolagen svarar för merparten av nyregistreringarna – en effekt av att kravet på aktiekapitalets minsta storlek våren 2010 sänktes från 100 000 kronor till 50 000 kronor samt att revisionsplikten för mindre bolag i slutet av 2010 avskaffades.

Sju av tio nya företag 2011 var aktiebolag. Registreringarna ökade från 34 708 till 43 959 när de båda senaste åren jämförs. Så många aktiebolag har aldrig tidigare registrerats i landet.

Årsökning med 6,5 procent
Även när det gäller den totala nyregistreringen i de fyra vanligaste företagsformerna – aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag – blev 2011 ett rekordår. 69 295 nya företag innebär en ökning med 6,5 procent jämfört med det tidigare rekordåret 2010.

Däremot gav december en svag avslutning på året. Orsaken är bland annat att regelförändringarna under 2010 gav en toppnotering för det samlade nyföretagandet i december det året på 7 079 nyregistreringar. 2011 bidrog december med mer blygsamma 5 174 nya företag, vilket gav ett minusutfall på 26,9 procent.

Tre starka län i topp
Jämtland, Värmland och Halland svarar för de största ökningarna under 2011 med 18,3, 15,5 respektive 12,6 procents ökningar. Svagast utveckling har Kalmar län, Kronoberg och Gävleborg. De tre länen noteras för de enda negativa resultaten bland de 21 länen med minus på 3,6, 2,3 respektive 0,6 procent.

Stockholm svarar liksom tidigare för det största antalet nya företag och den största andelen nyregistreringar. Vart tredje företag (34 procent) startas i Stockholm.

– Det växande intresset för aktiebolag beror framför allt på att regelverket blev enklare när aktiekapitalkravet förra året halverades och revisionsplikten togs bort. Det visar att positiva regelförändringar är bra för företagandet. Om reglerna kring anställning också ändrades skulle sannolikt många av de små företagen kunna ge ett stort bidrag till ökad sysselsättning, säger Rolf Dahlberg.

• I den nedan bifogade månadsrapporten finns komplett, länsvis statistik för december månad och för hela året.

För mer information, kontakta
Lars Fredell, informationschef för Visma Spcs AB, 0708-39 69 25, lars.fredell@visma.se
Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs AB, 0470-70 60 39, rolf.dahlberg@visma.se

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Visma gör verksamheter mer effektiva. Koncernen levererar programvara, outsourcingtjänster, inköps- och anbudslösningar, betalningstjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterade utvecklings- och konsulttjänster. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 har Visma som hosting-partner. Koncernen har över 5 000 anställda, varav drygt 1 400 i Sverige. 2010 uppgick omsättningen till 4 168 miljoner norska kronor.

Presskontakt

Alice Helleday

Alice Helleday

Presskontakt Presskontakt för Visma Sverige 070-358 19 71
Boo Gunnarson

Boo Gunnarson

Presskontakt Företagarexpert på Visma Spcs 070-872 72 32

Relaterat material

Relaterade nyheter